​LEX Czasopisma zawiera obecnie:
51.815 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
44.882 teksty w formacie PDF — dokładnie oddające nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

​LEX Czasopisma zawiera obecnie:
51.433 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
44.509 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

​LEX Czasopisma zawiera obecnie:
51.433 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
44.509 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
51.271 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
44.344 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

„Metropolitan. Przegląd Naukowy" to czasopismo podejmujące tematykę organizacji i funkcjonowania metropolii oraz jednostek samorządu terytorialnego, i odnoszące się do ich prawnych, administracyjnych, urbanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.989 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
44.037 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.756 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
43.810 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.529 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
43.481 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.440 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
43.459 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Zachęcamy do lektury artykułu Nowa regulacja postępowania rejestrowego dr Tomasza Szczurowskiego (PPH nr 10/2018), w którym Autor analizuje nowe rozwiązania z zakresu postępowania rejestrowego wprowadzane ustawą z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, bezpośrednio rzutujące na stosowanie Kodeksu spółek handlowych.