​LEX Czasopisma zawiera obecnie:
51.433 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
44.509 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
51.271 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
44.344 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

„Metropolitan. Przegląd Naukowy" to czasopismo podejmujące tematykę organizacji i funkcjonowania metropolii oraz jednostek samorządu terytorialnego, i odnoszące się do ich prawnych, administracyjnych, urbanistycznych, społecznych i ekonomicznych aspektów.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.989 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
44.037 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.756 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
43.810 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.