Lex Czasopisma zawiera obecnie:

49.870 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
42.916 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Lex Czasopisma zawiera obecnie:

49.710 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
42.756 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddające nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Lex Czasopisma zawiera obecnie:

49.507 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
42.553 teksty w formacie PDF — dokładnie oddające nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Lex Czasopisma zawiera obecnie:

49.303 artykuły i inne materiały pochodzące z czasopism prawniczych, w tym:
42.353 teksty w formacie PDF — dokładnie oddające nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Z przyjemnością informujemy, że w programie dostępne są już artykuły opublikowane w Czasopiśmie Prawa Karnego i Nauk Penalnych w latach 2009-2017.