LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.529 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
43.481 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.440 artykułów i innych materiałów pochodzących z czasopism prawniczych, w tym:
43.459 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Zachęcamy do lektury artykułu Nowa regulacja postępowania rejestrowego dr Tomasza Szczurowskiego (PPH nr 10/2018), w którym Autor analizuje nowe rozwiązania z zakresu postępowania rejestrowego wprowadzane ustawą z 26.01.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw, bezpośrednio rzutujące na stosowanie Kodeksu spółek handlowych.

LEX Czasopisma zawiera obecnie:
50.174 artykuły i inne materiały pochodzące z czasopism prawniczych, w tym:
43.191 tekstów w formacie PDF — dokładnie oddających nie tylko treść drukowanego materiału, ale również formę oryginalnego tekstu.

Dopuszczalność stosowania podstępu wobec uczestnika postępowania karnego jest jednym z najbardziej kontrowersyjnych problemów w ramach tego postępowania. Omówienia tego tematu podjął się dr hab. Radosław Koper w artykule Problem dopuszczalności stosowania podstępu wobec świadka w procesie karnym.