Specjalistyczna wiedza na wyciągnięcie ręki

Dzięki LEX Czasopisma Premium zyskujesz dostęp do treści z ponad 50 czasopism, w tym periodyków niedostępnych w konkurencyjnych bazach. Zasoby programu możesz przeszukiwać na wiele sposobów: pełnotekstowo, przez hasła, wyszukiwanie zaawansowane lub wygodną półkę roczników w nowej odsłonie. Dodatkowo artykuły dostępne są również pod jednostkami redakcyjnymi aktów prawnych.

Czasopisma dla profesjonalistów

Zbiór najważniejszych czasopism

W LEX Czasopisma Premium zebraliśmy dla Ciebie treści z najważniejszych czasopism prawniczych dostępnych na rynku. Nasza baza jest regularnie uzupełniana o nowe tytuły prasowe.

Tezy artykułów

Najbardziej wartościowe merytorycznie czasopisma podlegają w LEX-ie autorskiemu tezowaniu. Bez konieczności czytania całego artykułu otrzymujesz informację o kluczowych poglądach.

Bądź zawsze na bieżąco

Tygodniowo dodajemy do LEX Czasopisma Premium co najmniej kilkadziesiąt nowych artykułów, aby zapewnić Ci pełne i rzetelne źródło informacji niezbędnej w codziennej pracy.

Największa baza czasopism prawniczych on-line

LEX Czasopisma Premium to bezkonkurencyjna oferta artykułów pochodzących z renomowanych czasopism naukowych. Ich wysoki poziom merytoryczny gwarantują wybitni autorzy oraz zasiadający w radach programowych i kolegiach redakcyjnych eksperci, którzy biorą udział w procesie recenzowania i opiniowania artykułów przeznaczonych do publikacji.

Baza ponad 64.000 artykułów z ponad 50 czasopism już na Ciebie czeka.

Wykaz czasopism

okładka czasopisma
Państwo i Prawo
od 1990 roku
okładka czasopisma
Orzecznictwo Sądów Polskich
od 2009 roku
okładka czasopisma
Przegląd Sądowy
od 2009 roku
okładka czasopisma
Przegląd Prawa Handlowego
od 1992 roku
okładka czasopisma
Przegląd Podatkowy
od 1991 roku
okładka czasopisma
Samorząd Terytorialny
od 1991 roku

Ponadto

 • Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska Sectio G IUS od 1954 roku
 • Anti Discrimination Law Review od 2017 roku
 • Archiwum Filozofii Prawa i Filozofii Społecznej od 2010 roku
 • Biuletyn Sądu Najwyższego - Izba Pracy Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych z lat 2011-2012
 • Coaching Review od 2010 roku
 • Czasopismo Kwartalne Całego Prawa Handlowego, Upadłościowego oraz Rynku Kapitałowego z lat 2007-2010
 • Czasopismo Prawa Karnego i Nauk Penalnych od 2009 roku
 • Europejski Przegląd Sądowy od 2005 roku
 • Finanse Komunalne od 1994 roku
 • Forum Prawnicze od 2010 roku
 • Gdańskie Studia Prawnicze od 1997 roku
 • Gdańskie Studia Prawnicze - Przegląd Orzecznictwa od 2005 roku
 • Glosa od 1995 roku
 • Gospodarka Materiałowa i Logistyka od 2019 roku
 • Internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny od 2012 roku
 • Ius Novum z od 2007 roku
 • Krajowa Rada Sądownictwa z lat 2008-2018
 • Management and Business Administration. Central Europe od 2010 roku
 • Marketing i Rynek od 2019 roku
 • Metropolitan. Przegląd Naukowy od 2014 roku
 • Metryka od 2011 roku
 • Nieruchomości i Prawo z lat 2011-2013
 • Nowy Przegląd Notarialny od 2012 roku
 • Orzecznictwo w Sprawach Samorządowych od 1994 roku
 • Polish Yearbook of International Law od 1966 roku
 • Polski Proces Cywilny od 2010 roku
 • Praca i Zabezpieczenie Społeczne od 2019 roku
 • Prawo Papierów Wartościowych z lat 2000-2001
 • Prawo w Działaniu od 2011 roku
 • Problemy Prawa Prywatnego Międzynarodowego od 2007 roku
 • Prokurator z lat 2000-2012
 • Prokuratura i Prawo od 1995 roku
 • Przegląd Legislacyjny od 2013 roku
 • Przegląd Prawa Publicznego od 2009 roku
 • Przegląd Prawa Wyznaniowego od 2009 roku
 • Przegląd Sejmowy od 2003 roku
 • Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego od 2019 roku
 • Review of European and Comparative Law od 2015 roku
 • Santander Art and Culture Law Review od 2015 roku
 • Studia Iuridica Lublinensia od 2003 roku
 • Studia Iuridica Toruniensia od 2001 roku
 • Studia Prawnicze i Administracyjne od 2010 roku
 • Studia Prawnicze KUL od 2015 roku
 • Studia z Prawa Wyznaniowego od 2012 roku
 • Temidium od 2010 roku
 • Yearbook of Antitrust and Regulatory Studies od 2008 roku
 • Zeszyty Naukowe Sądownictwa Administracyjnego od 2009 roku
 • Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego od 1973 roku

Zamów prezentację