• Dodano mechanizm sprawdzający jakość połączenia internetowego. >> W sytuacji gdy połączenie internetowe jest niestabilne, użytkownik LEX Connect zostanie poinformowany o tym fakcie wraz z opcją przejścia do trybu offline.
  • Dodano synchronizację i obsługę NORM (Wzory i narzędzia).
  • Dodano autora w nagłówku treści publikacji.
  • Dodano wszystkich autorów danego komentarza.
  • Dodano tytuł do treści wszystkich publikacji.
  • Dodano w trybie offline treść glosy wraz z tezą.
  • Dodano w trybie offline spis treści dla glos.
  • Dodano brakujące grafiki dla zasobu szkolenia on-line.
  • Usunięto błędną funkcję szukania w treści analiz w trybie offline.
  • Rozbudowano zakładkę kontakt o dane pomocy technicznej Wolters Kluwer Polska.
  • Dodano wewnętrzny mechanizm, informujący użytkowników o zmianach wprowadzanych w aktualizacjach LEX Connect.