• Dodano mechanizm sprawdzający jakość połączenia internetowego. >> W sytuacji gdy połączenie internetowe jest niestabilne, użytkownik LEX Connect zostanie poinformowany o tym fakcie wraz z opcją przejścia do trybu offline.
  • Dodano synchronizację i obsługę NORM (Wzory i narzędzia).