Zmiany związane z uaktualnieniem platformy LEX.

Dokonano zmiany serwera plików aktualizacyjnych.

Dokonano aktualizacji certyfikatu bezpieczeństwa.

 • Wprowadzono rozróżnienie komunikatów dla użytkowników systemu w przypadku braku możliwości zalogowania się do aplikacji:
  • błędny login/hasło - "Logowanie nie powiodło się. Login lub hasło są nieprawidłowe".
  • brak licencji - "Logowanie nie powiodło się. Prawdopodobnie licencja nie istnieje lub jest nieaktualna".
  • brak dostępu (logowanie tego samego użytkownika na innym Wordzie) - "Logowanie nie powiodło się. Brak dostępu, konto jest aktualnie w użyciu".
  • brak komunikacji z systemem logowania - "Logowanie nie powiodło się. Brak komunikacji z systemem uwierzytelniającym dane."
  • zablokowanie konta w systemie logowania - "Logowanie nie powiodło się. Konto zostało zablokowane z powodu kilku nieprawidłowych prób logowania Aby odblokować konto, sprawdź swoją pocztę e-mail i postępuj według wskazówek”.

 • Dodano mechanizm sprawdzający jakość połączenia internetowego. >> W sytuacji gdy połączenie internetowe jest niestabilne, użytkownik LEX Connect zostanie poinformowany o tym fakcie wraz z opcją przejścia do trybu offline.
 • Dodano synchronizację i obsługę NORM (Wzory i narzędzia).