Nasze serwisy używają cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając z serwisu wyrażają państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Wolters Kluwer.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 1. Nadpłata i zwrot podatku. Zagadnienie wspólne dotyczące realizacji uprawnień podatkowych - Popławski M.
 2. Uprawnienia podatkowe. Procedura dochodzenia należności podatkowych od skarbu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego - Popławski M.
 3. Podatkowe rejestry podmiotowe w polskim systemie prawnym - Rogalska B.
 4. Prawo celne i podatek akcyzowy. Kierunki przeobrażeń i zmian - (red.) Nowak T., Stanisławiszyn P.
 5. Tax Aspects of Research and Development within the European Union - (red.) Nykiel W., Zalasiński A.
 6. Ceny transferowe w prawie podatkowym i celnym - Lasiński-Sulecki K.
 7. Administracja podatkowa i kontrola skarbowa w Polsce - Teszner K.
 8. Pozycja rodziny w polskim prawie podatkowym - Święch K.
 9. Współuczestnicy w procedurach podatkowych - Pahl B.
 10. Zorganizowana przestępczość podatkowa w Polsce. Zwalczanie przestępczego nadużycia mechanizmów podatków VAT i akcyzowego -Duży J.
 11. Postępowania szczególne w postępowaniu karnym skarbowym - Tużnik M.
 12. Etyka a podatki - Gomułowicz A.
 13. Odpowiedzialność odszkodowawcza za wydanie niezgodnej z prawem decyzji podatkowej - Drywa A.
 14. Administracyjne środki prawne w postępowaniu egzekucyjnym w administracji - Przybysz P.
 15. Doradztwo podatkowe. Funkcjonowanie i kierunki rozwoju - Sobieska I.
 16. Opodatkowanie dochodów kapitałowych osób fizycznych - Panasiuk A. M.
 17. Opodatkowanie przeniesienia własności nieruchomości - Bobrus E.
 18. Prawne instrumenty zapobiegania i zwalczania korupcji przez kontrolę skarbow - Melezini A.
 19. Przepisy karne ustawy o rachunkowości - Włodkowski O.
 20. Rola pełnomocnika w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Grego-Hoffmann M.
 21. Wprowadzanie towarów na obszar celny Unii Europejskiej - Piech K.
 22. Wykładnia prawa podatkowego w Unii Europejskiej - Andrzejewska-Czernek I.
 23. Zasada neutralności podatku od wartości dodanej w orzecznictwie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej - Gibasiewicz D.
 24. Dobrowolne poddanie się odpowiedzialności w prawie karnym skarbowym - Zgoliński I.
 25. Opodatkowanie przekształceń spółek - Karczyński Ł.
 26. Podstawy skargi kasacyjnej w postępowaniu sądowoadministracyjnym - Piątek Wojciech-Aut.
 27. Sądowa kontrola administracji w sprawach podatkowych. IV letnie warsztaty doktoranckie Łódź 30 czerwca - 2 lipca 2010 r. - (red.) Brzeziński B., Tarno P.
 28. VAT w partnerstwie publiczno-prywatnym - Feldo K.
 29. Docelowy system VAT w Unii Europejskiej. Harmonizacja opodatkowania transakcji wewnątrzwspólnotowych - Lipniewicz R.
 30. Działalność gospodarcza w konstrukcji prawnej podatku - Borszowski P.
 31. Międzynarodowe a unijne prawo podatkowe w kontekście opodatkowania zysków przedsiębiorstw - Selera P.
 32. Efektywność prawa wspólnotowego w Polsce na przykładzie VAT - Bartosiewicz A.
 33. Interpretacja tekstu prawnego na podstawie orzecznictwa podatkowego - Bielska-Brodziak A.
 34. Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika. Zasada prawa podatkowego - Mariański A.
 35. Wykładnia prawa podatkowego po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej - Antonów D.
 36. Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - Kania M.
 37. Aspekt prawotwórczy sądownictwa administracyjnego - Gomułowicz A.
 38. Rozprawa administracyjna w ogólnym postępowaniu administracyjnym - Łaszczyca G.
 39. Sankcje w prawie administracyjnym i procedura ich wymierzania -a Wincenciak M.
 40. Stosowanie prawa podatkowego - Mastalski R.
 41. Strona jako podmiot oświadczeń procesowych w postępowaniu administracyjnym - Kmiecik Z.R.
 42. Opodatkowanie dochodów nieujawnionych - Pietrasz P.
 43. Zawieszenie ogólnego postępowania administracyjnego - Łaszczyca G.
 44. Elementy stosunku prawnego zobowiązania podatkowego - Borszowski P.
 45. Podstawa faktyczna rozstrzygnięcia podatkowego - Hanusz A.
 46. Odwołania w postępowaniu administracyjnym - Kmieciak Z.
 47. Sądowa ochrona przez bezczynnością władzy publicznej - Suwaj R.
 48. Wszczęcie ogólnego postępowania administracyjnego - Kmieciak Z.
 49. Stosowanie z urzędu prawa UE przez sądy - Baran M.
 50. Porozumienia w prawie podatkowym. Horyzontalne metody determinacji powinności podatkowej - Nita A.
 51. Rozprawa w postępowaniu podatkowym - Teszner K.
 52. Prawnopodatkowe skutki wadliwości cywilnoprawnych - Radzikowski K.
 53. Konwencja modelowa OECD i konwencja modelowa ONZ w polskiej praktyce traktatowej - Ziemowit K.
 54. Stosunek prawny zobowiązania celno-podatkowego w obrocie towarowym z zagranicą - Machalica-Drozdek K.
 55. Klauzula rzeczywistego beneficjenta (beneficial ownership) w międzynarodowym prawie podatkowym - Wilk M.
 56. Rzetelny proces podatkowy - Mudrecki A.
 57. Terminologia podatkowa a prawidłowość implementacji dyrektyw unijnych w Polsce - Koronkiewicz J.
 58. Tax Legislation. Standards, Trends and Challenges - (red.) Nykiel W., Sęk M.
 59. Współpraca państw członkowskich UE przy odzyskiwaniu wierzytelności podatkowych - Olszanowski J., Piątek W.
 60. Prawna formuła kosztu podatkowego - Gomułowicz A.
 61. Kontrola realizacji zobowiązań podatkowych w Polsce - Stolarski P.
 62. Podatki i opłaty dotyczące nieruchomości - Strzelczyk R.
 63. Efektywne opodatkowanie przedsiębiorstw - Sztuba W.
 64. Opodatkowanie działalności gospodarczej w Polsce - (red.) Mariański M.
 65. Nowelizacja ordynacji podatkowej - (red.) Brzeziński B, Morawski W.
 66. Tworzenie prawa podatkowego a jego stosowanie - Mastalski R.
 67. Podatki i prawo podatkowe - Gomułowicz A., Mączyński D.