Nasze serwisy używają cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając z serwisu wyrażają państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Wolters Kluwer.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 1. Pisma stron w postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, orzecznictwo, wzory. - Mikosz R. Radecki G. Strzępek Ł.
 2. Doradca podatkowy przed sądem administracyjnym. - Babiarz S. Dauter B. Marciniak S.
 3. Postępowanie celne. Prawo celne krajowe i wspólnotowe z komentarzem. - Chuderski J. Chuderski K.
 4. Prawne i podatkowe aspekty prowadzenia działalności w SSA - Tałasiewicz A.
 5. Doradca podatkowy w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych. - Tarno J. P. (red.)
 6. Instytucje prawa cywilnego w konstrukcji prawnej podatków. - Goettel M (red.) Lemonnier M. (red.)
 7. Kontrola podatkowa przedsiębiorców. - Melezini A. Zalewski D.
 8. Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VA - Selera P.
 9. Podatki w hotelarstwie - Dankowska M.
 10. Skutki podatkowe wybranych czynności bankowych - Lewińska, Lenart
 11. Zasady prawa unijnego w VAT - Militz M.
 12. Podatek VAT w branży TSL - Sokołowska-Strug E.
 13. Wierzytelność i dług. Aspekty prawne i podatkowe - Jurkiewicz R.
 14. Prawo podatkowe przedsiębiorców (7.) - Litwińczuk H. (red.)
 15. Wykładnia i stosowanie prawa podatkowego - Brzeziński B. (red.)
 16. Pisma w sprawach interpretacji prawa podatkowego - Brolik J.
 17. Zarządzanie ryzykiem podatkowym - Łukaszewicz-Obierska A.
 18. Likwidacja spółki kapitałowej. Prawo, podatki, rachunkowość - Missala W., Wolbach Ł.
 19. Doradca podatkowy podczas kontroli skarbowej - Mariański A. (red.)
 20. Opodatkowanie pochodnych instrumentów finansowych podatkiem dochodowym od osób prawych - Dmowski A.
 21. Prawo do odliczenia i zwrotu podatku naliczonego w VAT - Selera P.
 22. Kontrola skarbowa w systemie kontroli państwowej - Kulicki J.
 23. Podmioty powiązane. Ceny transferowe. Dokumentacja podatkowa - (red.) Nykiel W., Strzelec D.
 24. Dowody i postępowanie dowodowe w sprawach podatkowych - Strzelec D.
 25. Źródła finansowania samorządu terytorialnego - (red.) Hanusz A.
 26. Wzory pism i orzeczeń w postępowaniu przed sądami administracyjnymi - (red.) Dauter B.
 27. Polskie prawo podatkowe a prawo unijne. Katalog rozbieżności - Brzeziński B.
 28. Dochody nieujawnione - Mariański A.
 29. Podatek od towarów i usług w budownictwie i obrocie nieruchomościami - Rogalska B.
 30. Opodatkowanie dochodów transgranicznych - (red.) Jamroży M.
 31. Ceny transferowe. Nowe zasady dokumentacji - Kosieradzki T., Piekarz R.
 32. Opodatkowanie spółek - (red.) Litwińczuk H.
 33. Opodatkowanie nieruchomości - Janiak B., Kosieradzki T., Piekarz R.
 34. Podatek od czynności cywilnoprawnych a VAT - Bogucki S., Stachurski W., Wiatrowski R., Winiarski K., Wojciechowski B, Zirk-Sadowski M.