Nasze serwisy używają cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając z serwisu wyrażają państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Wolters Kluwer.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

 1. Abolicja podatkowa. Komentarz -  Bartosiewicz A. Kubacki R.
 2. Akcyza. Komentarz -  Parulski S.
 3. Akcyza w prawie Unii Europejskiej. Komentarz - (red.) Lasiński-Sulecki K.
 4. CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz -  Małecki P. Mazurkiewicz M.
 5. Dyrektywa VAT. Komentarz -  Namysłowski, Sachs
 6. Dyrektywa VAT. Polska perspektywa. Komentarz -  Namysłowski R. (red.) Pokrop D. (red.)
 7. Kodeks karny skarbowy. Komentarz -  Grzegorczyk T. prof.
 8. Kodeks karny skarbowy. Komentarz -  Kardas P. Łabuda G. Razowski T.
 9. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Tom I (art. 1-53) -  Prusak F.
 10. Kodeks karny skarbowy. Komentarz. Tom II (art. 54-191) -  Prusak F.
 11. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz -  Wróbel A. Jaśkowska M.
 12. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I i II -  Łaszczyca G. Martysz C. Matan A.
 13. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom I. Komentarz do art. 1-103 -  Łaszczyca G. Martysz C. Matan A.
 14. Kodeks postępowania administracyjnego. Komentarz. Tom II. Komentarz do art. 104-269 -  Łaszczyca G. Martysz C. Matan A.
 15. Kontrola skarbowa. Komentarz -  Kulicki J.
 16. Opodatkowanie podatkiem akcyzowym wyrobów węglowych. Komentarz -  Krok W. (red.)
 17. Ordynacja podatkowa. Komentarz -  Kosikowski C. prof. Etel L. Presnarowicz S. Pietra
 18. Ordynacja podatkowa. Wzory pism z komentarzem - (red.) Melezini A.
 19. Ordynacja podatkowa. Komentarz - Stefan Babiarz , Bogusław Dauter , Bogusław Gruszczyński , Roman Hauser , Andrzej Kabat , Małgorzata Niezgódka-Medek
 20. PIT. Komentarz -  Kubacki R. Bartosiewicz A.
 21. Podatek dochodowy od osób prawnych. Komentarz - Aleksandra Krajewska , Adam Mariański , Aneta Nowak-Piechota , Michał Wilk , Jakub Żurawiński
 22. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz - Filipczyk H.
 23. Podatek od czynności cywilnoprawnych. Komentarz -  Goettel A. Goettel M.
 24. Podatek od nieruchomości. Komentarz -  Etel L.
 25. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz -  Etel L.
 26. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz -  Etel L. Dudar G.
 27. Podatki i opłaty lokalne. Podatek rolny. Podatek leśny. Komentarz - Borszowski P.
 28. Postępowanie egzekucyjne w administracji. Komentarz - Przybysz P.
 29. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz -  Kabat A. Gruszczyński B. Dauter B. Niezgódka-Medek
 30. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz - (red.) Woś T.
 31. Procedury zwrotu podatku akcyzowego producentom rolnym. Komentarz. Wzory pism. Przepisy -  Presnarowicz S.
 32. Ustawa o biegłych rewidentach i ich samorządzie, podmiotach uprawnionych do badania sprawozdań finansowych oraz nadzorze publicznym. Komentarz -  Turzyński M. Wiatr M.
 33. Ustawa o doradztwie podatkowym. Komentarz -  Mariański A. Szymik Z.M. Dutkiewicz B. Kwietko-Bęb
 34. Ustawa o kontroli skarbowej. Komentarz -  Kandut K. (red.) Sędkowska A. (red.)
 35. Ustawa o opłacie skarbowej. Komentarz -  Skwarło R.
 36. Ustawa o podatku akcyzowym. Komentarz - Matarewcz J.
 37. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych w wyjaśnieniach organów podatkowych. Komentarz. Linie interpretacyjne -  Mazur E.
 38. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych. Komentarz -  Mariański A. Strzelec D. Wilk M.
 39. Ustawa o podatku od spadków i darowizn. Komentarz -  Nykiel W. Mariański A. Babiarz S.
 40. Ustawa o podatku od sprzedaży detalicznej. Komentarz - Bartosiewicz A.
 41. Ustawa o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Komentarz -  Kijowski D.R. Kulesza C. Pietrasz P. Suwaj R. Grze
 42. Ustawa o rachunkowości. Komentarz - (red.) Walińska E.
 43. Ustawa o rachunkowości. Komentarz - (red.) Kiziukiewicz T.
 44. Ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. Komentarz - Kubacki R. Bartosiewicz A.
 45. Ustawa o zwrocie VAT osobom fizycznym w budownictwie. Komentarz z wzorami wniosków - Bartosiewicz A. Kubacki R.
 46. Ustawy: o opłacie skarbowej, o podatku od czynności cywilnoprawnych. Komentarz - Ofiarski Z.
 47. VAT. Komentarz -  Bartosiewicz A.
 48. VAT. Komentarz - Maruchin W.
 49. Wspólnotowy Kodeks Celny. Komentarz -  Morawski W. Lasiński-Sulecki K. Sowiński C.
 50. Zwolnienia w zakresie podatku od towarów i usług. Komentarz - Dagmara Dominik-Ogińska (red. naukowy) , Marta Ignasiak , Krzysztof Lasiński-Sulecki , Jerzy Martini , Ewa Michna