Nasze serwisy używają cookies. Klikając "Akceptuję" lub korzystając z serwisu wyrażają państwo zgodę na politykę prywatności i cookies Wolters Kluwer.
Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

"Przegląd Podatkowy" jest miesięcznikiem, który jest wydawany od 1991 r. Jest rozpoznawany na rynku jako najbardziej znany periodyk poświęcony tematyce podatkowej, zaspakajający potrzeby i wymogi zawodowe doświadczonych specjalistów.

Artykuły publikowane w "PP" prezentują najwyższy poziom merytoryczny. Zawarte w piśmie publikacje cechuje dogłębna analiza omawianych zagadnień, Autorzy artykułów są znanymi i cenionymi ekspertami w swoich dziedzinach.

Artykuły są pogrupowane w poszczególnych działach. Wiodący (tytułowy) artykuł numeru publikowany jest jako "Temat miesiąca". Pozostałe artykuły (analizy spornych i skomplikowanych zagadnień podatkowych, komentarze do aktów prawa podatkowego) zamieszczane są w działach:"Podatki", "Opłata skarbowa", "Ordynacja Podatkowa", "Kontrola skarbowa", "Postępowanie administracyjne", "Postępowanie przed SA" i "Postępowanie egzekucyjne"

Dział "Orzecznictwo" zawiera przegląd orzecznictwa polskich sądów administracyjnych i wyroków Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, a także obejmuje glosy do orzeczeń tych sądów. W "PP" zamieszczane są również pytania prejudycjalne dotyczące materii podatkowej, które kierowane są do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Materię związaną z orzecznictwem uzupełnia dział "Precedensowe sprawy", w którym przedstawiane są szczególnie ważne, przełomowe dla podatników orzeczenia, opisane przez pracowników kancelarii reprezentujących stronę przed sądem.

Pozostałe działy to "Głos doradców podatkowych", "Profesjonaliści o Podatkach" i "Praktyka zawodowa", w których omawiane są bieżące zagadnienia dotyczące korporacji doradców podatkowych, w szczególności wykonywania tego zawodu i organizacji kancelarii doradcy podatkowego, ważne konferencje, sympozja i inne wydarzenia związane z funkcjonowaniem środowiska doradców podatkowych oraz "Wyjaśnienia i interpretacje"(gdzie publikowane są odpowiedzi specjalistów na szczegółowe pytania dotyczące prawa podatkowego) i "Aktualności z Brukseli".