Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL. Specjalizuje się zbiorowym prawem pracy, przygotowuje rozprawę doktorską nt. „Zasada dialogu społecznego w zbiorowych stosunkach prawa pracy”, autorka kilkunastu opracowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.