Pracownik naukowy w Katedrze Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych KUL. Specjalizuje się zbiorowym prawem pracy, przygotowuje rozprawę doktorską nt. „Zasada dialogu społecznego w zbiorowych stosunkach prawa pracy”, autorka kilkunastu opracowań z zakresu prawa pracy i ubezpieczeń społecznych.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...