Doktor nauk prawnych. Dziekan Wydziału Administracji w Wyższej Szkole Zarządzania i Bankowości w Poznaniu – Filia we Wrocławiu, wykładowca w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej im. Witelona w Legnicy. Współpracownik ośrodków szkoleniowych. Specjalizuje się w prawie administracyjnym i prawie socjalnym. Autorka monografii, podręczników i innych opracowań książkowych oraz licznych artykułów w czasopismach recenzowanych z zakresu ustrojowego prawa administracyjnego, pomocy społecznej i problematyki socjalnoprawnej. Laureatka nagrody Złote Skrzydła Gazety Prawnej, przyznanej za książkę Prawo pomocy społecznej, w kategorii profesjonalna publikacja z zakresu prawa pracy.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...