Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 r. wykłada prawo pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Jest autorką i współautorką kilku książek („Czas pracy w praktyce”, „Zatrudnianie kierowców”, „Wymiar i rozkład czasu pracy” oraz „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej”) i komentarzy z zakresu czasu pracy, a także wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.