Doktor nauk prawnych. Adiunkt w Instytucie Nauk Prawnych PAN oraz w Wyższej Szkole Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie. Ukończyła Wydział Prawa i Administracji oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 1999 r. wykłada prawo pracy na Uniwersytecie Warszawskim. Specjalizuje się w prawie pracy, a w szczególności w problematyce czasu pracy. Jest autorką i współautorką kilku książek („Czas pracy w praktyce”, „Zatrudnianie kierowców”, „Wymiar i rozkład czasu pracy” oraz „Czas pracy w zakładach opieki zdrowotnej”) i komentarzy z zakresu czasu pracy, a także wielu publikacji naukowych i popularnonaukowych z prawa pracy. Zajmuje się szkoleniami i doradztwem z zakresu prawa pracy.

LEX. Twoje idealne miejsce pracy

LEX to jedyne tak, bezpieczne, kompletne i aktualne narzędzie dla profesjonalistów poszukujących szerokiej informacji prawnej. Stanowi połączenie najwyższej jakości i wiarygodności wydawnictwa Wolters Kluwer, starannie opracowanych treści oraz zaawansowanych i wygodnych narzędzi pomocnych w korzystaniu z potężnej bazy wiedzy.

Linia produktów LEX to szeroki wybór serwisów informacji prawnej dostosowanych do potrzeb i wymagań profesjonalistów z różnych dziedzin.