Prawnik, absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik naukowo-dydaktyczny AGH w Krakowie, wieloletni członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Krakowie. Prowadzący szkolenia w zakresie pomocy społecznej, świadczeń rodzinnych i KPA, współpracownik ROPS w Krakowie i Katowicach oraz Małopolskiego i Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego, prowadzący szkolenia dla Biura Polityki Społecznej Miasta St. Warszawy. Konsultant Ośrodków Pomocy Społecznej.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...