Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą, konsultant, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi – w tym 8 lat pracy na stanowisku menedżera personalnego (w administracji państwowej i w przedsiębiorstwach) oraz 8 lat w pracy doradczej i szkoleniowej. Do obszaru jego zainteresowań zawodowych można zaliczyć przede wszystkim kompleksową problematykę pracy kadrowej (audyty, analizy), kwestię regulacji wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury), a także systemy wynagradzania i motywacji. Od kilku lat jest również cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. W latach 2006 – 2007 był ekspertem programu UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”, od listopada 2008 r. jest członkiem zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi powołanym w Kancelarii Premiera. Jest autorem ponad 200 artykułów w zakresie HR i prawa pracy, a także 8 książek – w tym „Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie” (Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 2005) i „Standaryzacja procesów zarządzania personelem” (Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 2006), „Optymalizacja zatrudnienia, zwolnienia, outsourcing, outplacement” (Wolters Kluwer Polska, 2009). Jest również członkiem rady programowej Serwisu HR.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...