Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, ekspert w dziedzinie zarządzania pracą, konsultant, trener. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe związane z zarządzaniem zasobami ludzkimi – w tym 8 lat pracy na stanowisku menedżera personalnego (w administracji państwowej i w przedsiębiorstwach) oraz 8 lat w pracy doradczej i szkoleniowej. Do obszaru jego zainteresowań zawodowych można zaliczyć przede wszystkim kompleksową problematykę pracy kadrowej (audyty, analizy), kwestię regulacji wewnętrznych w firmach (regulaminy, procedury), a także systemy wynagradzania i motywacji. Od kilku lat jest również cenionym ekspertem w dziedzinie przeciwdziałania mobbingowi i dyskryminacji w zatrudnieniu. W latach 2006 – 2007 był ekspertem programu UNDP „Równi w pracy – to się opłaca”, od listopada 2008 r. jest członkiem zespołu ds. przeciwdziałania mobbingowi powołanym w Kancelarii Premiera. Jest autorem ponad 200 artykułów w zakresie HR i prawa pracy, a także 8 książek – w tym „Audyt funkcji personalnej w przedsiębiorstwie” (Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 2005) i „Standaryzacja procesów zarządzania personelem” (Wyd. Oficyna Ekonomiczna, 2006), „Optymalizacja zatrudnienia, zwolnienia, outsourcing, outplacement” (Wolters Kluwer Polska, 2009). Jest również członkiem rady programowej Serwisu HR.

LEX. Twoje idealne miejsce pracy

LEX to jedyne tak, bezpieczne, kompletne i aktualne narzędzie dla profesjonalistów poszukujących szerokiej informacji prawnej. Stanowi połączenie najwyższej jakości i wiarygodności wydawnictwa Wolters Kluwer, starannie opracowanych treści oraz zaawansowanych i wygodnych narzędzi pomocnych w korzystaniu z potężnej bazy wiedzy.

Linia produktów LEX to szeroki wybór serwisów informacji prawnej dostosowanych do potrzeb i wymagań profesjonalistów z różnych dziedzin.