Profesor zwyczajny, kierownik Katedry Prawa Pracy i Polityki Społecznej Uniwersytetu Warszawskiego. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Pracy. Konsultant naukowy Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych. Autor ponad 150 publikacji z zakresu prawa pracy, w tym ponad 40 z zakresu europejskiego i międzynarodowego prawa pracy.