Otrzymasz cenne informacje co należy zrobić, aby mogło nastąpić rzeczywiste rozpoczęcie prac budowlanych. Dowiesz się, jakie są obowiązki inwestora w tym zakresie, a jakie wykonawcy po dokonaniu protokolarnego przejęcia placu budowy.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...