Doktor habilitowany nauk prawnych. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa budowlanego, w szczególności w problematyce uprawnień budowlanych. Opiniodawca książki autorstwa: Zbigniewa Dzierżewicza i Rudolfa Mokrosza pt.: „Uprawnienia budowlane wynikające z prawa budowlanego i przepisów wykonawczych w latach 1928-2003”. Autorka opracowania: „Wyniki egzaminów na uprawnienia budowlane w sesji jesiennej 2004 r.”, Inżynier budownictwa nr 2 z 2005 r.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...