Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego; odbył aplikację sądową w Sądzie Okręgowym w Krakowie i w 2004 r. złożył egzamin sędziowski. Radca prawny od 2006 r., zatrudniony aktualnie w Kancelarii Radcy Prawnego Marcina Smagi; od 2002 r. prowadzi zajęcia na uczelniach (Krakowska Szkoła Wyższa im. A. Frycza Modrzewskiego, Uniwersytet Jagielloński), zaś od 2004 r. współpracuje z Serwisem Budowlanym prowadzonym przez Wolters Kluwer S.A.