Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. Od 1997 r. zatrudniona w urzędzie administracji rządowej, kolejno na stanowiskach: inspektora, starszego inspektora, inspektora wojewódzkiego, p.o. kierownika Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury oraz od 2007 r. kierownika Oddziału Orzecznictwa w Wydziale Infrastruktury. Nadzoruje postępowania prowadzone przez pracowników Oddziału, w tym – weryfikuje i zatwierdza przygotowywane przez nich projekty rozstrzygnięć.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...