Doktor nauk prawnych, wykładowca, radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych CIC Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski sp. p. w Gdyni. W ramach działalności zawodowej zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi z administracyjnoprawnymi i cywilnoprawnymi aspektami przygotowywania i prowadzenia szeroko pojętego procesu inwestycyjnego i jego środowiskowymi uwarunkowaniami.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...