Doktor nauk prawnych, wykładowca, radca prawny i partner w Kancelarii Radców Prawnych CIC Pikor, Behnke, Dmoch, Fryzowski sp. p. w Gdyni. W ramach działalności zawodowej zajmuje się w szczególności zagadnieniami związanymi z administracyjnoprawnymi i cywilnoprawnymi aspektami przygotowywania i prowadzenia szeroko pojętego procesu inwestycyjnego i jego środowiskowymi uwarunkowaniami.

LEX. Twoje idealne miejsce pracy

LEX to jedyne tak, bezpieczne, kompletne i aktualne narzędzie dla profesjonalistów poszukujących szerokiej informacji prawnej. Stanowi połączenie najwyższej jakości i wiarygodności wydawnictwa Wolters Kluwer, starannie opracowanych treści oraz zaawansowanych i wygodnych narzędzi pomocnych w korzystaniu z potężnej bazy wiedzy.

Linia produktów LEX to szeroki wybór serwisów informacji prawnej dostosowanych do potrzeb i wymagań profesjonalistów z różnych dziedzin.