Radca prawny. Specjalizuje się w szeroko rozumianych zagadnieniach prawnych obsługi cyklu inwestycyjnego i procesu budowlanego oraz w prawie ochrony środowiska, ze szczególnym uwzględnieniem procedury oceny oddziaływania przedsięwzięć na środowisko oraz postępowania w sprawie szkód w środowisku. Jest autorką wielu publikacji i opinii prawnych z tego zakresu. Posiada bogate doświadczenie w obsłudze podmiotów gospodarczych, w tym w szczególności przedsiębiorców branży budowlanej. Od wielu lat świadczy pomoc prawną na rzecz organów administracji publicznej w zakresie prawa ochrony środowiska. Prowadzi wykłady i szkolenia kierowane do pracowników administracji publicznej, instytucji oraz przedsiębiorców. Jest partnerem zarządzającym serwisem Kancelaria Buduj z Prawem kancelariabzp.pl.

404

Strona pod tym adresem nie istnieje. Spróbuj jej poszukać ze strony głównej LEX.pl.

Przekierowuję na LEX.pl ...