Akademia RODO - Wiedza i nowe technologie

Weź udział w cyklu 7 szkoleń online „Codzienność z RODO”. Jest to forma bezpłatnych i praktycznych warsztatów dla użytkowników systemu LEX Compliance RODO. Szkolenia – w ramach Akademii RODO – prowadzi ekspert Wolters Kluwer Polska, praktyk i jednocześnie Inspektor Ochrony Danych.

Cykl „Codzienność z RODO” to:

pytania i odpowiedzi

2 w  = wiedza + praktyka
zagadnienia ochrony danych osobowych omawiane zarówno w teorii, jak i od razu pokazywane w LEX Compliance RODO

baza komentarzy

Przydatne wskazówki i dobre praktyki rynkowe
wprost od doświadczonego Inspektora Ochrony Danych

szkolenia

Oszczędność czasu i wygoda w zdobywaniu wiedzy
szkolenia online 1 raz / m-c / 75 minut oraz nagrania po każdym webinarze

Dlaczego warto?

Zobaczysz, jak w pełni wykorzystać możliwości systemu LEX Compliance RODO w codziennej obsłudze procesów związanych z danymi osobowymi.

Otrzymasz solidną dawkę wiedzy merytorycznej w zakresie ochrony danych osobowych i pracy Inspektora Ochrony Danych oraz dowiesz się, jak ją zastosować w praktyce, korzystając z naszego oprogramowania.

Jeśli już dużo wiesz i bez problemu pracujesz na LEX Compliance RODO, to pomożemy Ci uporządkować posiadaną wiedzę i umiejętności oraz możesz podzielić się swoimi sugestiami i zadać pytania naszemu ekspertowi.

Jeśli nie masz jeszcze oprogramowania lub uważasz, że to nie dla Ciebie, to czy faktycznie podjąłeś odpowiednie kroki, aby teraz i w przyszłości realizować obowiązki wynikające z RODO? Pomyśl o bezpieczeństwie danych osobowych i ich rozliczalności – także w perspektywie ewentualnej kontroli.

Nie jesteś użytkownikiem LEX Compliance RODO? Zobacz, dlaczego warto je mieć!

Prowadzący

Piotr Glen – Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucji. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnik inspekcji oraz postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

Warsztaty online w cyklu „Codzienność z RODO”

data20.12.2019czas10:00

Istotne zmiany w przepisach sektorowych wprowadzone ustawą wdrażającą RODO do polskiego porządku prawnego.

Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw, w związku z zapewnieniem stosowania RODO (obowiązująca od maja 2019 r.), wprowadziła zmiany dotyczące przetwarzania i ochrony danych osobowych w 162 różnych ustawach. Często są to jedynie niewielkie zmiany, dotyczące aktualnych podstaw i przepisów ochrony danych. Są też większe, na przykład w Kodeksie Pracy, które nie zawsze są korzystne dla administratorów i pracodawców. Czy przetwarzamy więc dane zgodnie z RODO i z przepisami szczególnymi?

Zyskasz eksperckie podsumowanie zmian w przepisach sektorowych, ze wskazaniem tych najważniejszych, o których trzeba pamiętać w aspekcie bezpieczeństwa danych osobowych. Otrzymasz ostatnią porcję praktycznej wiedzy, jak wykorzystać w pełni możliwości systemu LEX Compliance RODO, od tworzenia dokumentacji, realizacji badań zgodności, po raporty i rejestry RODO.

W programie:

 • zmiany w zasadach i zakresie danych przetwarzanych w związku z zatrudnieniem;
 • obowiązek informacyjny dotyczący monitoringu wizyjnego – nadmiarowość jego stosowania;
 • przetwarzanie danych „wrażliwych”;
 • sektor publiczny a sektor prywatny – kogo bardziej i w jakim zakresie dotyczą zmiany;
 • podsumowanie cyklu „Codzienność z RODO”.

🠛 Zapisz się 🠛

Mam LEX Compliance RODO Nie mam LEX Compliance RODO

Warsztaty zrealizowane

data28.06.2019czas10:00

Praca Inspektora Ochrony Danych. Jak zacząć? Jak pracować? Czego używać?

Inspektor Ochrony Danych (IOD) jest wyznaczany na podstawie kwalifikacji zawodowych, a w szczególności wiedzy fachowej na temat prawa i praktyk w dziedzinie ochrony danych oraz umiejętności, o których mowa w art. 39 RODO. Nie może być osobą skazaną prawomocnym wyrokiem orzeczonym za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe popełnione z winy umyślnej. Status IOD w samych przepisach jest określony bardzo ogólnie. Jak więc w praktyce kompetentny IOD ma wykonywać swoje obowiązki?

Zyskasz wiedzę nt. dobrych praktyk i narzędzi używanych przez IOD w codziennej pracy, wraz z ogólnymi przykładami zastosowania LEX Compliance RODO.

W programie:

 • Kto musi, a kto może wyznaczyć IOD;
 • Jak weryfikować kwalifikacje zawodowe, a w szczególności wiedzę fachową i praktyczne umiejętności na temat przepisów ochrony danych osobowych;
 • Jaki jest zakres i rodzaj odpowiedzialności IOD, w tym umiejscowienie w strukturze organizacyjnej, formalne możliwości nawiązania współpracy czy unikanie konfliktu interesów;
 • Jak w praktyce wykonywane są obowiązki IOD;
 • W jaki sposób i w jakim zakresie osoby, których dane dotyczą, mogą kontaktować się z IOD.
data31.07.2019czas10:00

Opis jednostki – gdzie pracuję i dlaczego warto znać swoją organizację?

W każdym systemie bezpieczeństwa, zarówno organizacyjnym, jak i technicznym, w każdej organizacji, najsłabszym ogniwem jest najczęściej człowiek. Zwłaszcza jeśli nie ma pełnej świadomości i wiedzy, z jakimi informacjami pracuje, jak je zabezpieczyć, jakie są zagrożenia. Kto jest administratorem danych, a kto przetwarza dane na polecenie i z upoważnienia administratora?

Dowiesz się, dlaczego warto dobrze poznać strukturę organizacyjną, jaki ma to związek z bezpieczeństwem danych w Twojej organizacji oraz jak sobie w tym pomóc korzystając z LEX Compliance RODO (moduły: Struktura Organizacyjna i Słowniki).

W programie:

 • Praktyczne aspekty definicji administratora danych;
 • Obowiązki i odpowiedzialność administratora;
 • Inwentaryzacja grup informacji, zwłaszcza zawierających dane osobowe (przegląd czynności i operacji przetwarzania danych osobowych, istota rejestru czynności przetwarzania danych);
 • Co to jest powierzenie, a co udostępnienie danych (umowa powierzenia i odpowiedzialność procesora – podmiotu przetwarzającego);
 • Obowiązki i odpowiedzialność osób upoważnionych do przetwarzania danych.
data30.08.2019czas10:00

Przygotowanie dokumentów dotyczących ochrony danych osobowych – co, jak , gdzie i dlaczego?

RODO, jak i nowa ustawa o ochronie danych osobowych nie narzucają już wprost tak wielu obowiązków dokumentacyjnych, jak „stara” ustawa o ochronie danych osobowych. Aczkolwiek każdy administrator danych ma obowiązek wykazać, że realizuje wymogi i zasady RODO oraz zapewnia odpowiedni poziom ochrony dla przetwarzanych danych osobowych. Jakie środki bezpieczeństwa obejmują wdrożenie przez administratora odpowiednich polityk ochrony danych?

Uzyskasz informacje dotyczące dokumentacji wymaganej przez RODO, jak i dodatkowej oraz pokażemy Ci, jak usprawnić jej tworzenie z Rejestrami RODO w LEX Compliance RODO.

W programie:

 • Obowiązkowa dokumentacja, której prowadzenie wprost wynika z RODO;
 • Dodatkowa i opcjonalna dokumentacja, jaką należy wziąć pod uwagę;
 • Dokumentacja dotycząca ochrony danych osobowych wynikająca ze szczególnych przepisów, zwłaszcza po zmianach wprowadzonych ustawą wdrażającą RODO do polskiego porządku prawnego;
 • Polityki, procedury, instrukcje, normy ISO pomocne i składające się na ogólną politykę bezpieczeństwa informacji ze szczególnym uwzględnieniem ochrony danych osobowych;
 • Podejście oparte na zarządzaniu ryzykiem i ocenie skutków przetwarzania danych osobowych.
data30.09.2019czas10:00

Codzienność z ochroną danych osobowych – problemy, kwestie sporne, aspekty pracy IOD.

Wokół RODO narosło bardzo wiele nadinterpretacji, często wręcz absurdów i niedorzeczności wynikających z błędnego lub nadgorliwego stosowania opisanych tam zasad. Tym czasem samo RODO nie jest „absurdem”, bywa jednak „niewłaściwie” stosowane. Na co przede wszystkim należy zwrócić uwagę i „nie zwariować”? Jak nad tym wszystkim powinien zapanować IOD?

Otrzymasz merytoryczną wiedzę w zakresie zgłaszania naruszeń i incydentów oraz zobaczysz, jak w praktyce ją wykorzystać pracując w przeznaczonym do tego module systemu LEX Compliance RODO.

W programie:

 • Jak w praktyce realizować nowe prawa osób, których dane dotyczą, w szczególności obowiązek informacyjny czy prawo do usuwania danych;
 • Wybrane mity i absurdy dotyczące stosowania rodo;
 • Nadmiarowość i problematyka stosowania umów powierzenia przetwarzania danych osobowych do przetwarzania;
 • Narzędzia do weryfikacji podmiotów przetwarzających oraz procedury realizacji praw podmiotów danych;
 • Jak wypracować i realizować skuteczny nadzór nad procesami przetwarzania danych osobowych;
 • „Przestępstwa na RODO”, straszenie karami, dostęp do informacji publicznej jako pretekst do przedstawiania komercyjnych ofert.
data31.10.2019czas10:00

Wszyscy gramy w jednej drużynie – o uświadamianiu współpracowników, ankietowaniu i zwiększaniu bezpieczeństwa.

Człowiek, zwłaszcza nieświadomy zagrożeń oraz nieprzeszkolony z podstawowych wymagań ochrony danych osobowych, to najczęściej najsłabsze ogniwo, nawet w najbardziej zaawansowanym systemie bezpieczeństwa informacji. Przepisy zaś nakładają obowiązek dopuszczania do przetwarzania danych osobowych jedynie osób upoważnionych, przeszkolonych, zobowiązanych do zachowania tajemnicy danych osobowych. Jak skutecznie zapoznać pracowników i współpracowników z zasadami dotyczącymi ochrony danych? Jak zadbać o merytoryczną i praktyczną wartość szkoleń?

Zyskasz praktyczne wskazówki jak budować świadomość pracowników w zakresie ochrony danych osobowych i roli IOD w tym procesie. Zobaczysz, jak LEX Compliance RODO może stanowić praktyczne wsparcie w takich działaniach (moduły: Listy kontrolne, Ankiety oraz Zadania).

W programie:

 • Podstawa prawna obowiązku przeszkolenia personelu przetwarzającego dane osobowe;
 • Narzędzia i metody szkoleń, instrukcje, ich dokumentowanie;
 • Rola IOD w zapewnieniu przeszkolenia;
 • Zasady i przesłanki legalności przetwarzania danych (np. Umowa powierzenia vs. Pracownik na szkoleniu zewnętrznym);
 • Ocena poziomu wiedzy personelu w zakresie zasad i przepisów ochrony danych (narzędzia i mechanizmy kontroli zarządczej);
 • Odpowiedzialność osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych za nieprzestrzeganie zasad i przepisów w tym zakresie.
data29.11.2019czas10:00

Zasada rozliczalności – o tworzeniu zadań, budowaniu raportów i przeglądzie działań IOD.

Zgodnie z art. 37 RODO do podstawowych zadań IOD należy między innymi informowanie administratora, podmiotu przetwarzającego oraz pracowników o obowiązkach spoczywających na nich z mocy rozporządzenia i innych przepisów krajowych o ochronie danych oraz doradzanie im w tej sprawie czy monitorowanie ich przestrzegania. Jak wykazać spełnienie zasady rozliczalności wymagań RODO?

Dowiesz się, jak tworzyć i uporządkować dokumentację, w szczególności na potrzeby wewnętrznych analiz oraz ewentualnej kontroli z UODO. Pokażemy Ci, jak łatwo podsumować swoje działania, tworząc raporty zgodności w LEX Compliance RODO (moduł: Raporty Compliance).

W programie:

 • Czy i jakie plany audytów i sprawozdania IOD powinien przedstawiać administratorowi;
 • Dobre praktyki administratorów bezpieczeństwa informacji, w tym narzędzia informatyczne;
 • Struktura nadzoru ochrony danych osobowych – ADO – IOD – ASI;
 • Co powinien objąć wewnętrzny audyt ochrony danych osobowych;
 • Formy i rodzaje sprawozdań;
 • Procedura postepowania w przypadku naruszenia ochrony danych;
 • Jak wykazać przed UODO zgodność przestrzegania wymagań RODO.