Czym jest ProgMedica?

ProgMedica to oprogramowanie, które kompleksowo wspiera podmioty lecznicze w monitorowaniu zgodności działania z:

 • przepisami prawa,
 • standardami akredytacyjnymi,
 • wewnętrznymi procedurami i regulaminami

Głównym celem systemu ProgMedica w placówkach:

 • publicznych – jest realizacja procesów kontroli zarządczej, zgodnie z art. 68 ustawy o finansach publicznych, w tym polityki jakości.
 • niepublicznych – realizacja procedur polityki jakości, zgodności działania, zarządzania ryzykiem

ProgMedica kompleksowe wspiera zarządzanie szpitalem

 • Listy pytań kontrolnych - do przeprowadzania badań zgodności, przygotowane przez ekspertów ochrony zdrowia.
 • Platforma komunikacji – zadarniowanie, ankietowanie, komunikator.
 • Monitoring procesu zarządzania ryzykiem - od momentu zgłoszenia ryzyka do sporządzenia mapy ryzyka.
 • Raporty i statystyki m. in. z:
  • przeprowadzonych badań zgodności,
  • zleconych i wykonanych zadań z danego obszaru, co ułatwia przygotowanie się do kontroli, akredytacji lub certyfikacji.

Zamów prezentację