Czym jest LEX Medica?

LEX Medica to serwis zabezpieczający potrzeby prawne całej placówki medycznej zarówno kadry zarządzającej, jak i pracowników administracyjnych.

Zapewnia dostęp do wiedzy eksperckiej z zakresu ochrony zdrowia, kadr, księgowości i zamówień publicznych.

LEX Medica to nie tylko akty prawne i orzeczenia, ale przede wszystkim praktyczne opracowania i wskazówki dla kadry zarządzającej szpitalem dotyczące m.in.:

 • prowadzenia działalności leczniczej i dokumentacji medycznej,
 • kontraktowania świadczeń z NFZ,
 • przestrzegania praw pacjenta,
 • zatrudniania personelu medycznego,
 • zamówień publicznych,
 • finansów, podatków i rachunkowości.

LEX Medica to  wiedza, która zapewnia zgodność działania z prawem

 • Branżowy serwis dedykowany ochronie zdrowia
 • Komentarze praktyczne i poradniki
 • Procedury i analizy
 • Infolinia (kadrowa, księgowa, zamówień publicznych)
 • Odpowiedzi na pytania (e-mail)
 • Wzory dokumentów
 • Konsultacje z ekspertami podczas szkoleń online

Zamów prezentację