Czym jest LEX IPG?

LEX Informator Prawno-Gospodarczy to nowoczesny system, który integruje informacje gospodarcze z wielu źródeł jak KRS czy MSiG.

W ten sposób użytkownik szybko otrzymuje wiarygodną i pełną informację o danym podmiocie, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych i zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

LEX IPG wspiera min. Procesy identyfikacji beneficjenta rzeczywistego wprowadzone ustawą o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

LEX IPG ułatwia podejmowanie właściwych decyzji biznesowych

  • Kompleksowa i szybka weryfikacja podmiotów. Integracja i porządkowanie w jednym miejscu informacji z wielu źródeł: KRS, MSIG, raportów handlowych i wyszukiwarki instytucji.
  • Identyfikacja beneficjenta rzeczywistego, który sprawuje kontrolę nad danym przedsiębiorstwem lub czerpie korzyści z jej działalności.
  • Podejmowanie właściwych decyzji biznesowych w oparciu o wykryte powiązania biznesowe i kapitałowe w wybranych podmiotach.
  • Automatyczne informowanie o zmianach w postaci alertów (np. w reprezentacji podmiotu, przekształcenia/własność itp.) Alerty przychodzą na skrzynkę e-mail.
  • Czytelna wizualizacja graficzna powiązań biznesowych i kapitałowych między podmiotami i osobami (w tym otoczenie danej firmy/osoby i ścieżki powiązań).Możliwość wydruku (tabela lub graf).

Analiza kondycji finansowej podmiotu. Raporty InfoCredit z informacjami o sytuacji finansowej podmiotu z ostatnich 5 lat sprawozdawczych, jego profilu finansowym, analizie wskaźnikowej oraz porównanie na tle branży, w jakiej działa dana instytucja. Dodatkowo informacje kontaktowe firmy, z jakiego banku korzysta czy też ilu zatrudnia pracowników.

Dowiedz się więcej, pobierz PDF