Czym jest LEX Edytor?

LEX Edytor to zaawansowane narzędzie do tworzenia i monitorowania aktualności dokumentów prawnych, zintegrowane z edytorem tekstu MS Word.

LEX Edytor to wyższy standard pracy z dokumentami prawnymi

  • Integracja systemu LEX z MS Word. Jednym kliknięciem z tworzonego dokumentu można otwierać wybrane akty prawne i orzeczenia oraz wstawiać fragmenty przywoływanych ustaw, rozporządzeń i wyroków.
  • Monitorowanie aktualności dokumentów prawnych. Bez opuszczania dokumentu można tworzyć powiązania do wykrytych w tekście jednostek redakcyjnych aktów prawnych czy sygnatur orzeczeń sądowych. Są one oznaczone i powiązane z LEX, więc jeśli przepisy ulegną zmianie jest od razu informacja (alert).
  • Możliwość bieżącego podglądu dokumentu w LEX podczas pracy nad dokumentem własnym. W tym nadanie dokumentowi właściwej struktury wewnętrznej oraz pożądanej logiki biznesowej.

Dowiedz się więcej, pobierz PDF