Czym jest LEX Documento?

LEX Documento to narzędzie on-line zintegrowane z LEX, dzięki któremu można szybko tworzyć, automatycznie uzupełnić i sprawdzić poprawność wielu typów dokumentów, od wniosków po umowy, formularze czy pozwy, w oparciu o przygotowane szablony.

Standaryzacja z LEX Documento – korzystanie z takich samych wzorów umów w ramach danej organizacji.

LEX Documento pozwala oszczędzić nawet 60% czasu na tworzenie dokumentów

  • Automatyczne pobieranie danych przedsiębiorców klienta/kontrahenta prosto z GUS, po wpisaniu NIP lub REGON.
  • Automatyczne pobieranie danych instytucji publicznych. Na bazie adresu kontrahenta „podpowiedź” właściwego: urzędu skarbowego, sądu, ZUS-u czy innego urzędu państwowego.
  • Kartoteka. Raz wpisane dane (np. dane teleadresowe zleceniobiorcy, kontrahenta, pracownika) można automatycznie „zaciągać” przy tworzeniu kolejnych dokumentów.
  • Walidacja wpisywanych danych. Informacja o błędnie wpisanych danych (np. PESEL, NIP, REGON czy nr konta bankowego itp.)
  • Paczki dokumentów. Tworzenie zestawów powiązanych ze sobą umów, załączników, oświadczeń, pełnomocnictw itp. Raz wpisane dane wstawiane są automatycznie do kilku dokumentów.
  • Integracja z Systemem LEX - dzięki wykorzystaniu szablonów istniejących w systemie LEX, szybkie tworzenie i sprawdzanie poprawności wielu typów dokumentów: wniosków, umów, formularzy oraz pozwów.

Dowiedz się więcej, pobierz PDF