LEX Compliance Banki to odpowiedź Wolters Kluwer Polska w zakresie realizacji funkcji compliance w instytucjach finansowych, takich jak: banki, firmy ubezpieczeniowe, windykacyjne, leasingowe czy doradcze oraz inne podmioty rynku kapitałowego (instytucje regulowane i wysokiego ryzyka).

Zarządzanie zgodnością procesów i dokumentów to podstawowy warunek bezpiecznego i stabilnego prowadzenia działalności oraz dopuszczalności świadczenia usług przez te organizacje na rynku.

LEX Compliance Banki wspiera instytucje finansowe w zarządzaniu zgodnością z:

Prawem powszechnym

Wytycznymi Komisji Nadzoru Finansowego (KNF)

Standardami postępowania i najlepszymi praktykami na rynku

Regulacjami wewnętrznymi i procedurami

Zarządzaniu ryzykiem braku zgodności

Zobacz co zyskujesz z LEX Compliance Banki

Ochrona i skuteczne zarządzanie reputacją – dbałość o zgodność z prawem, co zapewni przejrzystą odpowiedzialność w Twojej instytucji oraz większe zaufanie inwestorów, pracowników i klientów.

Wiarygodność i zaufanie klientów oraz kontrahentów, co wpłynie na wzrost konkurencyjności i wzmocnienie pozycji Twojej instytucji na rynku.

Lepsza wycena wartości organizacji – wprowadzenie standardów zarządzania ryzykiem niezgodności obniży „podatność” na wystąpienie ryzyka oraz wpłynie na wyższą wycenę wartości Twojej instytucji.

Mniej nadużyć i strat – masz możliwość udokumentowania realizowanych procesów zgodnie z prawem oraz standardami dla sektora finansowego.

Skuteczne podejmowanie decyzji biznesowych i bieżące monitorowanie wyników działalności, dzięki podejściu procesowemu, systemowemu i zorientowanemu na ryzyko.

Standaryzacja działań, optymalizacja procesów i przepływu informacji, co zapewni Ci oszczędność czasu i obniżenie kosztów działalności.

Dla kogo rozwiązania LEX Compliance Banki?

Dział prawny

 1. LEX Baza Dokumentów
 2. LEX Edytor
 3. LEX Documento
 4. LEX Biznes

Działy compliance

 1. GRC Manager
 2. LEX Baza Dokumentów
 3. LEX Informator Prawno-Gospodarczy
 4. LEX Biznes

Działy biznesowe

 1. API Informator Prawno-Gospodarczy
 2. GRC Manager
 3. LEX Baza Dokumentów
 4. LEX Biznes
Zawartość

LEX Compliance Banki to połączenie innowacyjnych rozwiązań LEX

LEX Biznes

Otrzymujesz gotowe rozwiązania problemów prawnych w oparciu o unikalne zbiory informacji w tym komentarze, analizy, poradniki czy wzory. Potrzeby prawne wszystkich pracowników Twojej instytucji, od działu prawnego po działy biznesowe, są zabezpieczone.

Dowiedz się więcej o LEX Biznes

GRC Manager

Zyskujesz wsparcie w monitorowaniu zgodności działania z przepisami prawa, wytycznymi KNF oraz wewnętrznymi procedurami i regulaminami.

Dowiedz się więcej o GRC Manager

LEX Informator Prawno-Gospodarczy

Szybko otrzymujesz wiarygodną i pełną informację o danym podmiocie, co ułatwia podejmowanie decyzji biznesowych i zwiększa bezpieczeństwo obrotu gospodarczego.

Dowiedz się więcej o LEX IPG

LEX Baza Dokumentów

Bezpiecznie tworzysz i przechowujesz uporządkowaną bazę wewnętrznych dokumentów prawnych m.in. procedur, regulaminów, umów, pełnomocnictw.

Dowiedz się więcej o LEX Baza Dokumentów

LEX Edytor

Szybko i łatwo przygotujesz nowy dokument prawny bądź zweryfikujesz aktualność dokumentu już istniejącego.

Dowiedz się więcej o LEX Edytor

LEX Documento

W oparciu o gotowe szablony szybko tworzysz, automatycznie uzupełniasz i sprawdzasz poprawność wielu typów dokumentów, jak wnioski czy umowy.

Dowiedz się więcej o LEX Documento

Umów się na prezentację programu