Poznaj naszych trenerów

Michał Ponikowski

Michał Ponikowski

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Marii Curie Skłodowskiej w Lublinie. Swoje wykształcenie zdobywał również w Katedrze Zarządzania Projektami Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS oraz na Uczelni Łazarskiego w Warszawie. Michał Ponikowski posiada wieloletnie doświadczenie w szkoleniach produktowych dla kluczowych klientów z sektora administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych), klientów biznesowych oraz największych kancelarii, sądów i prokuratur. Obecnie pełni funkcję dyrektora Działu Szkoleń Produktowych w Wolters Kluwer Polska.
Tomasz Doliński

Tomasz Doliński

Trener z ponad 4-letnim stażem, ukończył kompleksowy kurs „Szkoła Trenerów” Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Przeprowadził ponad 1500 godzin szkoleń produktowych dla organów sądowniczych i prokuratur różnego szczebla, jednostek administracji rządowej i samorządowej (m.in. urzędów wojewódzkich i urzędów miast) oraz dla kancelarii i klientów biznesowych. Wśród odbiorców jego szkoleń dedykowanych znaleźli się prawnicy, sędziowie, prokuratorzy, aplikanci, specjaliści z zakresu administracji, księgowości, kadr, HR, zamówień publicznych, ochrony środowiska, budownictwa, rynku ochrony zdrowia i innych. Tomasz Doliński doświadczenie trenerskie zdobywał również jako prowadzący zajęcia dla studentów (z zakresu obsługi systemów informacji prawnej w Wyższej Szkole Bankowej w Chorzowie oraz na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu). Obecnie rozwija się także w zakresie coachingu i pełni funkcję trenera w Wolters Kluwer Polska.
Anna Świerczewska

Anna Świerczewska

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowego studium „Kompetencji psychologicznych i negocjacyjnych firmie” Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Wykładowca na Uniwersytecie SWPS. Anna Świerczewska posiada 10-letnie doświadczenie w szkoleniach produktowych m.in. dla kluczowych klientów z sektora administracji publicznej (ministerstw, urzędów centralnych) i samorządowej, klientów biznesowych oraz największych kancelarii i sądów. Przeprowadziła ok. 2000 godzin szkoleń produktowych dla prawników, sędziów, aplikantów, specjalistów z zakresu administracji, księgowości, kadr, zamówień publicznych, ochrony środowiska, budownictwa, rynku ochrony zdrowia i innych oraz studentów.
Tadeusz Wójcik

Tadeusz Wójcik

Trener z 17-letnim doświadczeniem w szkoleniach produktowych i biznesowych – przeprowadził ponad 4000 godzin szkoleniowych. Wykształcenie trenerskie zdobył w Szkole Trenerów Biznesu Akademii SET® prowadzonej przez Grupę SET. Pełni funkcję trenera w Wolters Kluwer Polska oraz wykłada na Uniwersytecie SWPS. Ekspert w zakresie posługiwania się systemami informacji prawnej. Wśród uczestników jego szkoleń znajdowali się sędziowie i prokuratorzy, prawnicy z kancelarii prawnych, pracownicy samorządów, ministerstw i urzędów centralnych. Tadeusz Wójcik szkolił również pracowników firm z działów księgowości, kadr i HR, zamówień publicznych, budownictwa, ochrony środowiska i zdrowia. Przeprowadził wiele szkoleń z systemów informacji prawnych dla studentów wydziałów prawa różnych uczelni wyższych.
Aleksander Kurdziel

Aleksander Kurdziel

Magister ekonomii, absolwent Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego. Ukończył również studia podyplomowe w zakresie Inżynierii Oprogramowania na Politechnice Rzeszowskiej oraz Szkołę Trenerów Wszechnicy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Trener posiadający 15-letnie doświadczenie w szkoleniach produktowych. Przeprowadził ponad 3000 godzin szkoleń dla klientów z sektora administracji publicznej i samorządowej, sądów, prokuratur, największych kancelarii oraz klientów biznesowych. Aleksander Kurdziel prowadził również zajęcia dla studentów z zakresu obsługi systemów informacji prawnej na Uniwersytecie Śląskim, na Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego oraz w WSPIA Rzeszowskiej Szkole Wyższej.