Minister Rozwoju i Finansów przygotował projekt nowelizacji ustaw PIT i CIT, który przewiduje szybszą amortyzację podatkową środków trwałych. Zgodnie z nowymi przepisami przedsiębiorstwa będą mogły dokonywać jednorazowych odpisów amortyzacyjnych na kwotę do 100.000 zł w skali roku. Przypomnijmy, że obecnie ta kwota wynosi 3500 zł, a dla małych podatników - 50.000 euro, jednak w tym przypadku jest to forma pomocy de minimis. Dodatkowo projekt zakłada, że nowe przepisy mają mieć zastosowanie do środków trwałych nabytych od 1.01.2017 r., jak i dokonanych od tego dnia wpłat na poczet nabycia środków trwałych. Ta "ulga" inwestycyjna nie będzie jednak dotyczyć nieruchomości.

W ciągu ostatnich kilku lat wyłudzenia VAT stały się prawdziwą zmorą fiskusa. Problem nie dotyczy tylko Polski, ale w zasadzie wszystkich państw Unii Europejskiej. Wyłudzenia VAT są jedną z przyczyn powstawania tzw. luki w VAT. Aby zrozumieć jak ona powstaje warto wiedzieć, na czym polega mechanizm karuzeli podatkowej i jakie środki ostrożności powinien zachować każdy podatnik VAT, aby ograniczyć do minimum ryzyko nieświadomego uczestnictwa w nich.

W podatku dochodowym od osób fizycznych zasadą jest złożenie rocznego zeznania podatkowego, w którym wykazuje się uzyskane w ciągu roku przychody. Do tej pory część podatników mogła zostać rozliczona przez płatników (głównie zakłady pracy oraz organy rentowe) ale wiązało się to z brakiem możliwości skorzystania z ulg podatkowych czy rozliczeniem 1%.

Pierwsze miesiące każdego roku to dla większości podmiotów prowadzących pełną księgowość okres wzmożonych prac związanych z zamykaniem ksiąg rachunkowych minionego roku obrotowego oraz ze sporządzaniem rocznego sprawozdania finansowego. Jest to okres wyjątkowo trudny, ponieważ te coroczne obowiązki muszą być realizowane równocześnie z zapewnieniem obsługi księgowej bieżących miesięcy.

Co do zasady, od początku 2017 r. podatnicy CIT, którzy rozpoczęli działalność, oraz ci, którzy mają status małego podatnika, płacą podatek dochodowy według nowej preferencyjnej stawki 15%. Stawka ta jest stosowana zarówno przy obliczaniu zaliczek na podatek, jak i przy dokonywaniu rocznego rozliczenia podatku. Niestety okazuje się, że z preferencji tej w trakcie bieżącego roku nie mogą jeszcze skorzystać podatnicy, którzy w odniesieniu do bieżącego roku wybiorą uproszczoną metodę opłacania zaliczek na podatek CIT.