• Usprawnienie odświeżania danych po aktualizacji dokumentu.
 • Usprawnienie dodawania relacji.
 • Rozszerzenie logowania zdarzeń w logu aplikacji.
 • Dodanie rozszerzonego raport do CSV z metryki dla listy dokumentów.
 • Dodanie przełączników do wk.baw.setup pozwalających na przeprowadzenie diagnostyki danych.
 • Optymalizacja zapisu i pobierania dokumentów
 • Optymalizacja programu pod kątem wydajnościowym
 • Dostosowanie aplikacji do systemu operacyjnego Windows 10.
 • Usprawnienie zapisu danych w formacie CSV.
 • Poprawiony został eksport, który wrażliwy był na znaki końca linii.
 • Optymalizacja systemu pod kątem zwiększenia jego wydajności.
 • Zwiększenie szybkości zapisu dokumentów.
 • Eksport listy dokumentów wraz z metadanymi do pliku CSV
 • Masowe usuwanie dokumentów.
 • Dodano opcje masowego usuwania dokumentów spełniających wybrane kryteria dat.
 • Przebudowa mechanizmu konwersji daty - Zmieniono mechanizm konwertowania daty podczas publikowania dokumentów.