• Usprawnienie mechanizmu autonumeracji
  • Masowe publikowanie do PSI. - W celu umieszczenia dokumentów w Publicznym Serwisie Informacyjnym, można zaznaczyć wiele dokumentów do jednoczesnego opublikowania. Dokumenty te można wcześniej wyszukać w dowolny sposób.
  • Integracja z LEX Online. - Możliwe jest dodawanie relacji do dokumentów LEX Online, dotychczas integracja możliwa była z Lex DVD i Lex Intranet.
  • Obsługa wielu domen AD. - W pliku web.config można zdefiniować kilka osobnych domen, zapewniając tym samym możliwość logowania użytkowników z pozostałych domen AD.

Informacja o hasłach w metryce dokumentu. - Metryka dokumentu zawiera informację o hasłach do jakich przypisany jest dokument.

Dodatkowa weryfikacja unikalności publikatora dokumentu. - Po wprowadzeniu publikatora dokumentu następuje weryfikacja czy numer ten nie powtarza się. Niezależnie od tego weryfikacja odbywa się przy zapisywaniu dokumentu.

  • Usprawnienie dodawania relacji do dokumentów SIP LEX. - Podczas dodawania kilku po kolei relacji do dokumentów SIP LEX mogło nastąpić wylogowanie bieżącego użytkownika LBD.
  • Usprawnienie przewijania listy dokumentów. - Podczas poruszania się na liście dokumentów cały czas widoczny jest aktualnie zaznaczony dokument.
  • Rozszerzenie exportu danych. - XMLExporter umożliwia eksport struktury haseł do pliku.