• Dodanie Rest API do LEX Baza Dokumentów.
  • Dodanie widoku pozwalającego wyświetlić pełną listę dokumentów w relacji z danym dokumentem.
  • Usprawnienie sortowania dokumentów według sygnatury.
  • Poprawki i usprawnienia wcześniej istniejących funkcjonalności.