• Dodanie opcji wyszukiwania haseł podczas dodawania dokumentów.
  • Usprawnienie logowania na konto Gość.
  • Usprawnienie tworzenia relacji do SIP LEX.
  • Poprawki i usprawnienia wcześniej istniejących funkcjonalności.