• Optymalizacja działania widoku Haseł.
  • Usprawnienie integracji z Active Directory.
  • Dodanie możliwości wyświetlenia przypisanych do dokumentu haseł, jako kolumny na liście dokumentów.
  • Dodanie widoku zawierającego statystyki logowania użytkowników.