• Dodanie Rest API do LEX Baza Dokumentów.
 • Dodanie widoku pozwalającego wyświetlić pełną listę dokumentów w relacji z danym dokumentem.
 • Usprawnienie sortowania dokumentów według sygnatury.
 • Poprawki i usprawnienia wcześniej istniejących funkcjonalności.
 • Dodanie opcji wyszukiwania haseł podczas dodawania dokumentów.
 • Usprawnienie logowania na konto Gość.
 • Usprawnienie tworzenia relacji do SIP LEX.
 • Poprawki i usprawnienia wcześniej istniejących funkcjonalności.
 • Dodanie nowych kryteriów w opcji „Wyszukiwanie zaawansowane”: wyszukiwanie wg przypisania do haseł oraz użytkownika, który wprowadził dokument do bazy.
 • Usprawnienie integracji z Active Directory.
 • Usprawnienie mechanizmu podglądu plików.
 • Optymalizacja działania widoku Haseł.
 • Usprawnienie integracji z Active Directory.
 • Dodanie możliwości wyświetlenia przypisanych do dokumentu haseł, jako kolumny na liście dokumentów.
 • Dodanie widoku zawierającego statystyki logowania użytkowników.
 • Eliminacja konieczności instalacji Adobe Flash w celu poprawnego działania aplikacji.
 • Dodanie opcji tworzenia relacji między dokumentami wewnętrznymi a przepisami prawa powszechnego (w Systemie Informacji Prawnej LEX) na poziomie głównej jednostki redakcyjnej.
 • Dodanie dwóch nowych ról Użytkowników: Autor i Redaktor Zaawansowany.
 • Dodanie możliwości nadawania uprawnień do dokumentów na poziomie pojedynczego użytkownika.
 • Dodanie możliwości podglądu zawartości plików umieszczonych w bazie, bez konieczności ich pobierania na dysk twardy. Obsługiwane pliki o rozszerzeniach: .doc, .docx, .pdf, .jpg, .bmp, .png.
 • Opcja automatycznego tworzenia sygnatur dla kolejnych dokumentów na podstawie ich rodzaju.
 • Dostosowanie do potrzeb osób niedowidzących, zgodność ze standardem WCAG 2.0 na poziomie AA.
 • Integracja z systemami z grupy LEX Compliance - odwołania list pytań kontrolnych do wewnętrznych regulacji organizacji.

Uwaga: Wraz z udostępnieniem tej wersji naszym klientom, zaprzestajemy publikowania na stronie internetowej instalatora aplikacji. Możliwe jest pobranie jedynie ostatniej wersji aplikacji LEX Baza Dokumentów, opartej na starej platformie.