Począwszy od stycznia 2018 r. spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa będą musiały zastosować nowe wzory do przekazywania danych sprawozdawczych Komisji Nadzoru Finansowego.

Wśród informacji, jakie SKOK-i muszą przekazać do KNF, są m.in. szczegółowe dane o strukturze organizacyjnej, liczbie zatrudnionych, liczbie członków oraz liczbie wkładów członkowskich zadeklarowanych i wkładów członkowskich wpłaconych, a także informacje o bilansie oraz rachunku zysków i strat, inwestycjach kasy, płynności oraz rezerwie płynnej, rezerwie obowiązkowej i zobowiązaniach.

Spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe i Kasa Krajowa będą musiały zastosować po raz pierwszy nowe przepisy do danych sprawozdawczych przekazywanych za styczeń 2018 r. – w przypadku danych sprawozdawczych przekazywanych miesięcznie i za I kwartał 2018 r. – w przypadku danych sprawozdawczych przekazywanych kwartalnie.

Zestawienie pt. Częstotliwość przekazywania danych sprawozdawczych przez spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe, wskazuje, które formularze sprawozdawcze muszą być przekazywane w trybie miesięcznym, a które w trybie kwartalnym. W zestawieniu odrębnie wskazano zakres i częstotliwość danych przekazywanych przez małe kasy.

Wszystkie niezbędne wzory dostępne są w Analizie pt. Nadzór nad działalnością spółdzielczych kas oszczędnościowo-kredytowych

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska