Do dnia 18.09.2017 r. każda krajowa instytucja płatnicza musi złożyć Komisji Nadzoru Finansowego deklarację, w której wykazuje kwotę wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy oraz kwotę ewentualnej nadpłaty albo niedopłaty:

  • Deklaracja wpłaty na pokrycie kosztów nadzoru należnej od krajowej instytucji płatniczej.

W celu ułatwienia Państwu wyliczenia należnej kwoty, przygotowaliśmy kalkulatory uwzgledniające aktualne wysokości kosztów nadzoru nad instytucjami płatniczymi w 2016 r., sumy opłat uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze oraz maksymalną kwotę należną od wszystkich krajowych instytucji płatniczych za ubiegły rok.

  • Kalkulator wysokości wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje płatnicze na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy,
  • Kalkulator wysokości wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje płatnicze świadczące tylko usługi przekazu pieniężnego na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy,
  • Kalkulator wysokości wpłat wnoszonych przez krajowe instytucje płatnicze świadczące tylko usługi płatnicze, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o usługach płatniczych na pokrycie kosztów nadzoru za dany rok kalendarzowy.

Ponadto w produkcie dostępny jest komentarz praktyczny pt. Nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad dostawcami usług płatniczych – cz. I, oraz zestawienia:

  • Wysokość i termin wpłaty zaliczek na poczet pokrycia kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczym,
  • Wysokość kosztów nadzoru nad krajowymi instytucjami płatniczymi,
  • Suma opłat za wydanie lub zmianę zezwolenia oraz wpis do rejestru, uiszczonych przez wszystkie krajowe instytucje płatnicze,
  • Maksymalna kwota należna od wszystkich krajowych instytucji płatniczych.

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska