Banki w Polsce, jako pierwsze instytucje na rynku, zobowiązane są przez ustawodawcę do wdrożenia efektywnych systemów whistleblowingu, czyli procedur anonimowego zgłaszania naruszeń prawa oraz obowiązujących w banku procedur i standardów etycznych. To stosunkowo nowe narzędzie compliance stanowi jeden z niezbędnych elementów systemu zarządzania ryzykiem i kontroli wewnętrznej w banku.

Komentarz praktyczny pt. System anonimowego zgłaszania naruszeń prawa i obowiązujących w banku procedur i standardów, odpowiada na pytania:

  • jakie naruszenia podlegają zgłoszeniu,
  • jaki jest status podmiotu dokonującego zgłoszenie,
  • w jakiej formie i kiedy należy dokonać zgłoszenia,
  • kto odpowiada za przyjęcie i weryfikację zgłoszeń,
  • czy zgłoszenie naruszenia jest bezpieczne dla pracownika?

Redakcja Publikacji Elektronicznych Wolters Kluwer Polska