Aby chronić integralność systemów podatkowych oraz walczyć z unikaniem opodatkowania rządy na całym świecie wprowadziły standard automatycznej informacji CRS (ang. Common Reporting Standard). W oparciu o tę regulacje banki zobowiązane są określić, gdzie jego klienci powinni płacić podatki, co związane jest z określeniem rezydencji podatkowej danego klienta. Polska zobowiązała się do wdrożenia przedmiotowych rozwiązań w ramach tzw. szybkiego przyjęcia (ang. early adoption). Oznacza to, że pierwsze zaraportowanie powinno zostać przeprowadzone przez banki w Polsce w terminie do końca września 2017 r.

Obecnie projekt ustawy o wymianie informacji podatkowych z innymi państwami jest procedowany w Sejmie RP. Ze względu na wykonawczą rolę projektu wobec prawa międzynarodowego i unijnego, bliskie terminy realizacji pierwszych obowiązków raportowych przez banki, a także na swoistą retroaktywność projektowanej regulacji należy się spodziewać, że projekt wejdzie w życie w kształcie zbliżonym do obecnego.

Zachęcamy Państwa do zapoznania się z komentarzem praktycznym pt. Podstawowe obowiązki banków w świetle Common Reporting Standard (CRS) który ma na celu przybliżenie konsekwencji regulacyjnych dla banków wynikających z Wielostronnego porozumienia właściwych władz w sprawie automatycznej wymiany informacji finansowych (w tym wdrożenia pakietu CRS dla banków w Polsce), a w szczególności zasad postępowania z rachunkami indywidualnymi i rachunkami podmiotów.