Pulpit dedykowany LEX Banki

LEX Banki to program online, który zapewnia użytkownikom profesjonalną wiedzę prawną i branżową oraz precyzyjny system alertowania o zmianach w prawie. W ten sposób ułatwia podmiotom sektora bankowego rozwiązywanie bieżących problemów prawnych, jak i wdrażanie procedur compliance.

Użytkownicy programu LEX Banki zyskują praktyczną i aktualną wiedzę z prawa rynku kapitałowego w 3 wygodnych formach:

  • Akty prawne, rekomendacje KNF, orzecznictwo sądów polskich i UE
  • Dokumenty autorskie, w tym komentarze cenionych autorów do najważniejszych ustaw z prawa rynku  kapitałowego
  • Tematyczne analizy problemowe oraz procedury stosowania przepisów prawnych

LEX Banki jest przeznaczony dla:

  • Prawników w bankach, w tym spółdzielczych, SKOK-ach, firmach ubezpieczeniowych i firmach leasingowych
  • Bankowych compliance officerów
  • Analityków bankowych
  • Kancelarii prawnych obsługujących sektor bankowy

LEX Banki to:


wiedza prawna, która pomaga spełnić wymagania instytucji nadzoru


precyzyjny system alertów o zmianach w prawie


bezpośrednie konsultacje z ekspertami

LEX Banki w liczbach

1800

Komentarze praktyczne

1200

Analizy problemowe

1550

Procedury

28700

Wzory dokumentów

Zawartość merytoryczna

zrzut ekranu

Pulpit bankowy

Pulpit bankowy to miejsce w LEX w całości poświęcone tematyce bankowej. Dzięki niemu użytkownikowi – już na stronie głównej programu – wyświetlają się nowe treści oraz wiadomości prawne, które mogą go zainteresować.

zrzut ekranu

Analizy problemowe

Zbiory dokumentów (autorskie i urzędowe) powiązane ze sobą tematycznie, które wyjaśniają poszczególny problem prawny. Na analizy składają się m.in.: komentarze praktyczne, poradniki, podstawa prawna, orzecznictwo oraz odpowiedzi ekspertów na pytania użytkowników LEX.

zrzut ekranu

Komentarze praktyczne

Autorskie opracowania kluczowych zagadnień z dziedziny prawa bankowego. Są przygotowywane przez specjalistów (teoretyków, jak i praktyków) na zlecenie Wolters Kluwer i aktualizowane na bieżąco. Stanowią trzon każdej analizy problemowej.

zrzut ekranu

Wzory

Gotowe wzory wniosków, umów, pism i protokołów niezbędne do pracy w instytucji finansowej. Wzory przedstawione są w formie przykładowych dokumentów lub edytowalnych formularzy do wypełnienia. Często zawierają także omówienie danego zagadnienia.

zrzut ekranu

Wiadomości

Newsy branżowe z serwisu Prawo.pl przydatne w codziennej pracy: informacje o zmianach w prawie, wywiady z ekspertami, ale także informacje o szkoleniach dla użytkowników LEX czy przypominające o istotnych dla bankowców terminach.

zrzut ekranu

Pytania i odpowiedzi

LEX Banki umożliwia e-mailowe zadawanie pytań ekspertom i uzyskanie fachowej porady. Autorami wyjaśnień są m.in. adwokaci i radcowie prawni z kancelarii obsługujących instytucje finansowe. Zbiór wszystkich odpowiedzi ekspertów jest dostępny w programie dla każdego użytkownika.

zrzut ekranu

Linie orzecznicze

Dokumenty, których zadaniem jest prezentacja, w usystematyzowany sposób, istniejących (najczęściej różnych) poglądów interpretacyjnych organów orzeczniczych (organów administracji oraz sądów) w kontekście określonego zagadnienia prawnego.

zrzut ekranu

Komentarze

Publikacje szczegółowo analizujące wybrany akt prawny istotny z punktu widzenia prawnika w banku lub innej instytucji kredytowej. Autor komentarzy dokonuje interpretacji i analizy przepisów, dodatkowo prezentuje dorobek doktryny i orzecznictwa.

Autorzy

Autorami treści w programie LEX Banki są autorytety prawne — zarówno doświadczeni naukowcy, jak i wieloletni praktycy.

Tadeusz Białek

Doktor nauk prawnych, radca prawny, dyrektor Zespołu Prawno – Legislacyjnego Związku Banków Polskich, sekretarz i członek Prezydium Rady Prawa Bankowego.

Paweł Bieżuński

Radca prawny, arbiter w sądownictwie polubownym. Prowadzi indywidualną kancelarię prawniczą w Warszawie. W przeszłości pracownik działów prawnych banków komercyjnych.

Michał Nowakowski

Radca prawny, specjalizuje się w regulacjach finansowych i nowych technologiach, w tym m.in. dotyczących bankowości i płatności. Posiada bogate doświadczenie w zakresie doradztwa na rzecz banków (CRDIV/CRR, PSD2, digitalizacja procesów), firm inwestycyjnych (MiFID2/PRIIPS/UCITS) oraz szeroko rozumianego otoczenia fintechowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych oraz implementacji szeregu aktów prawnych regulujących rynek finansowy w Unii Europejskiej. Pracował również m.in. w Komisji Nadzoru Finansowego, Narodowym Banku Polskim oraz Bankowym Funduszu Gwarancyjnym.

Witold Srokosz

Doktor hab. nauk prawnych, radca prawny, adiunkt w Katedrze Prawa Finansowego Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.

Wojciech Kapica

Radca prawny, ekspert w zakresie regulacji sektora finansowego oraz systemów zgodności (compliance). Specjalizuje się w prawie bankowym, kapitałowym i ubezpieczeniowym, polityce nadzorczej i ładzie korporacyjnym w podmiotach regulowanych. Wdrażał i nadzorował przepisy wewnętrzne dotyczące przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu w licznych instytucjach finansowych. Obecnie współkieruje departamentem prawa rynku finansowego w kancelarii SMM Legal.

Małgorzata Urban-Theocharakis

Doktor nauk prawnych, autorka rozprawy doktorskiej pt. „Modele organizacyjne nadzoru bankowego”, była pracownik Generalnego Inspektoratu Nadzoru Bankowego. Obecnie wykładowca akademicki współpracujący z wieloma renomowanymi uczelniami jak SGH, Uczelnia Łazarskiego, Politechnika Warszawska, Europejska Szkoła Prawa i Administracji itd. Główne obszary zainteresowań autorki to prawo bankowe, a także zagadnienia związane z prawem europejskim i gospodarczym.

Magdalena Konopacka

LL.M (Master of Advanced Studies in European and Comparative Law, Uniwersytet w Gandawie), adiunkt na Wydziale Prawa Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Ukończyła m.in. szkołę prawa angielskiego i europejskiego (Dyplom Cambridge), francuskiego (Tuluza) i amerykańskiego (Chicago-Kent College of Law). Pracowała jako prawnik, a także ekspert ds. funduszy unijnych. Specjalizuje się w prawie UE, porównawczym prawie zobowiązań, konstytucyjnym dialogu sądowym, ADR, ekonomicznej analizie prawa oraz gender economics.

Wersje

Wybierz wersję, która odpowiada potrzebom Twojej placówki

Prawo LEX Banki Standard LEX Banki Premium
Dz.U. i M.P. tak tak
Dzienniki UE tak tak
Dzienniki resortowe tak tak
Dzienniki ustaw tak tak
Orzeczenia sądów polskich tak tak
Orzeczenia europejskie tak tak
Orzeczenia administracji tak tak
Pisma urzędowe tak tak
Bibliografia PAN nie tak
Wiedza
Komentarze tak tak
Monografie tak tak
Glosy tak tak
Omówienia tak tak
Artykuły z czasopism tak tak
Tezy z piśmiennictwa tak tak
Praktyka
Analizy tak tak
Komentarze praktyczne tak tak
Poradniki tak tak
Linie orzecznicze tak tak
Pytania i odpowiedzi tak tak
Procedury nie tak
Wzory tak tak
Narzędzia
Aktówka, Alerty, Historia, Indeksy, Roczniki tak tak
Kalendarium tak tak
Terminarz nie tak
Słownik UE nie tak
Zegar legislacyjny nie tak
Pulpit dedykowany tak tak
IPG nie tak
Wyszukiwarka instytucji tak tak
LEX Banki Standard
Zamów ofertę
LEX Banki Premium
Zamów ofertę

Zamów prezentację