Kto może skorzystać z bezpłatnego dostępu?
  • Z akcji mogą skorzystać aplikanci radcowscy, adwokaccy, notarialni i komorniczy, którzy nie otrzymali zaświadczenia o odbyciu aplikacji.

  • W celu weryfikacji nadania dostępu prosimy o podanie numer wpisu oraz siedzibę samorządu zawodowego.