Nowoczesne narzędzia i funkcjonalności LEX umożliwiają
łatwą i wygodną pracę z programem.
A co więcej – ułatwiają przygotowanie do kolokwiów.