Wszystkie webinaria w ramach Akademii Inspektora Ochrony Danych już się odbyły.
Zapraszamy na kolejne nasze szkolenia.

Webinaria zrealizowane

data23.11.2018czas10:00

Ocena skutków dla ochrony danych osobowych w praktyce.

 • Przygotowanie organizacji do procesu szacowania ryzyka.
 • Realizacja procesu szacowania ryzyka dla przykładowego zasobu.
 • Plan postępowania z ryzykiem.
 • Ocena skutków dla ochrony danych (PIA) – sytuacje obligatoryjne, wskazówki od Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO). Praktyczny przykład.

Czas: 90 minut

Dr Mirosław Gumularz

Prowadzi ekspert

dr Mirosław Gumularz

Radca Prawny, Audytor
Radca prawny (GKK Gumularz Kozik Kancelaria), doktor nauk prawych (UJ). Jako doradca społeczny ds. ochrony danych osobowych w Ministerstwie Cyfryzacji brał udział w pracach nad wdrożeniem RODO/GDPR do polskiego porządku prawnego. Członek Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych przy Ministerstwie Cyfryzacji. Audytor wewnętrzny systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji wg normy ISO 27001:2013. Autor lub współautor licznych publikacji z zakresu ochrony danych osobowych oraz nowych technologii, m.in. komentarza do ustawy o ochronie danych osobowych, publikacji – ochrona danych osobowych w sektorze publicznym. Wykładowca na studiach podyplomowych prowadzonych przez Wyższą Szkołę Bankową w Poznaniu.

data9.11.2018czas12:30

Jak dostosować procesy biznesowe do wymagań RODO?

 • Omówienie warunków wyrażania zgody w organizacji, realizacji obowiązku informacyjnego.
 • Prowadzenie dokumentacji, rozmów audytowych.
 • Operacje przetwarzania danych osobowych - czy należy przeznaczyć więcej czasu i zasobów.
 • Jak na bieżąco weryfikować stan wiedzy pracowników z zakresu ochrony danych, aby uczynić zadość zasadzie rozliczalności (monitorowanie przestrzegania).

Czas: 90 minut

Piotr Glen

Prowadzi ekspert

Piotr Glen

Ekspert ds. ochrony danych osobowych. Praktyk, mający wieloletnie doświadczenie w stosowaniu prawa ochrony danych osobowych oraz wdrażaniu polityki bezpieczeństwa informacji w setkach różnego rodzaju instytucji. Członek Stowarzyszenia Administratorów Bezpieczeństwa Informacji SABI. Doświadczony Administrator Bezpieczeństwa Informacji, a obecnie Inspektor Ochrony Danych, pełniący tę funkcję dla wielu firm i instytucji. Audytor systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji. Autor wielu publikacji w zakresie ochrony danych osobowych. Uczestnik inspekcji oraz postępowań administracyjnych prowadzonych przez GIODO. Trener, wykładowca, prelegent na licznych konferencjach. Wysoko ceniony za praktyczne podejście do zagadnień ochrony informacji i stosowania przepisów prawa w tym zakresie.

data7.12.2018czas10:00

Nie tylko rejestr czynności przetwarzania. Prowadzenie rejestrów przez IOD.

 • Prowadzenie Rejestru Czynności Przetwarzania Danych Osobowych (RCPD).
 • Prowadzenie rejestru upoważnień.
 • Prowadzenie ewidencji naruszeń.
 • Rejestr udostępnień informacji i zapytań.

Czas: 90 minut

Katarzyna Korulczyk

Prowadzi ekspert

Katarzyna Korulczyk

Adwokat, praktyk z wieloletnim doświadczeniem w ochronie danych osobowych, które zdobywała jako zewnętrzny doradca ds. ochrony danych osobowych, pełniła również rolę administratora bezpieczeństwa informacji. Doradzała zarówno małym i średnim przedsiębiorstwom, jak również międzynarodowym korporacjom z sektora farmaceutycznego, kosmetycznego, telekomunikacyjnego czy e-commerce. Autor publikacji branżowych i poradników (Gazeta Prawna, internetowy Kwartalnik Antymonopolowy i Regulacyjny iKAR), gość programów tematycznych (TVN Biznes i Świat), prelegent wielu konferencji oraz szkoleń poświęconych tematyce RODO. Wykładowca Uczelni Łazarskiego na kierunku „Ochrona danych osobowych i zarządzanie bezpieczeństwem informacji” oraz współautor kodeksu postępowania dla branży ochrony zdrowia. Aktualnie pełni funkcję Inspektora Ochrony Danych w Grupie LUX MED oraz jest członkiem Zespołu ds. Systemu Ochrony Zdrowia w ramach Grupy Roboczej ds. Ochrony Danych Osobowych powołanej przez Ministerstwo Cyfryzacji.

data11.01.2019czas10:00

Naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych.

 • Klasyfikacja naruszeń (kiedy mamy do czynienia z naruszeniem, incydentem, etc).
 • Zgłaszanie naruszenia (wewnątrz organizacji oraz do UODO) – terminy, forma, zakres.
 • Dokumentowanie naruszeń.
 • Odpowiedzialność podmiotu i IOD przy naruszeniu oraz przy braku zgłoszenia naruszenia (w terminie i ogólnie).
 • Rola IOD przy zgłaszaniu naruszeń do organu nadzorczego i podmiotu danych.
 • Kontrola po naruszeniu – czego można się spodziewać ze strony organu nadzorczego.
 • Postępowanie ze skargami o naruszeniu.

Czas: 90 minut

dr Marlena Sakowska-Baryła

Prowadzi ekspert

dr Marlena Sakowska-Baryła

Doktor nauk prawnych, radca prawny i partner w Sakowska-Baryła, Czaplińska Kancelarii Radców Prawnych Sp. p., specjalizującej się w sprawach z zakresu ochrony danych osobowych, prawa autorskiego i informacyjnego, redaktor naczelna „ABI Expert”.
Jako Administrator Bezpieczeństwa Informacji organizowała i nadzorowała system ochrony danych osobowych w dużym urzędzie miejskim. Obecnie wspiera inspektorów ochrony danych w wykonywaniu ich funkcji zwłaszcza w ramach SBC Inspektor Sp. z o.o.
Jest redaktorem naukowym komentarza do RODO, autorką i współautorką kilkudziesięciu publikacji obejmujących problematykę ochrony danych osobowych oraz dostępu do informacji publicznej, w tym monografii:, „Dostęp do informacji publicznej a ochrona danych osobowych" (2014) oraz „Prawo do ochrony danych osobowych" (2015), „Realizacja praw osób, których dane dotyczą na podstawie rodo” (2017), „Czy jesteśmy gotowi na stosowanie RODO? Wybrane zadnienia z zakresu funkcjonowania administracji publicznej” (2018).

data1.03.2019czas10:00

Audyt i sprawozdawczość wewnętrzna, kontrola organizacji przez IOD.

 • Co IOD powinien kontrolować?
 • Jak należy dokumentować audyt.
 • Jak często prowadzić kontrole.
 • Jak dokonywać sprawozdawczości z kontroli.

Czas: 90 minut

Aneta Sieradzka, Ph.D, MBA

Prowadzi ekspert

Aneta Sieradzka, Ph.D, MBA

Partner Zarządzający Sieradzka&Partners Kancelaria Prawna, wykładowca akademicki m.in. na WPiA UMCS, Uniwersytet Medyczny w Poznaniu, UKSW. Specjalizuje się w obsłudze korporacyjnej przedsiębiorstw ze szczególnym ukierunkowaniem na prawo medyczne i nowe technologie, farmaceutyczne, ochronę danych osobowych w tym dane medyczne. Ekspertka Sejmowej Komisji Zdrowia. Zewnętrzny doradca ochrony danych osobowych w podmiotach publicznych i korporacjach. Ukończyła prawo na Krakowskiej Akademii im. AFM, podyplomowe Prawo Medyczne, Bioetykę i Socjologię Medycyny na Uniwersytecie Warszawskim, a także zdobywała wiedzę z zakresu Life Science na London School of Economic i Erassmus University. Autorka blisko 50 publikacji naukowych w tym rozprawy doktorskiej w dziedzinie nauki prawne oraz dwóch monografii z zakresu ochrony danych medycznych przy współautorstwie z GIODO. Prelegentka licznych konferencji, krajowych i zagranicznych (Rzym, Londyn, Praga). Autorka kilkuset szkoleń i wykładów z zakresu ochrony danych osobowych i RODO, dla podmiotów komercyjnych, publicznych i międzynarodowych. Zajmuje się audytami i wdrożeniami polityk ochrony danych osobowych. Komentuje i publikuje m.in. dla TVN, TVN24, Polsat, Rzeczpospolita, Polskie Radio, Terrmedia.

Akademia IOD skierowana jest do:

 • obecnych i przyszłych Inspektorów Ochrony Danych (IOD) z różnych podmiotów (np. kancelarii prawnych, firm oraz samorządów)
 • właścicieli firm i osób prowadzących własną działalność gospodarczą, w ramach której przetwarzane są dane osobowe
 • koordynatorów i/lub osób zajmujących się ochroną danych osobowych w różnych typach organizacji