Urząd i Obywatele

 
urzad-i-obywatele
  • Pomoże przy złożeniu oświadczeń majątkowych.
  • Pomaga w prawidłowym wykonywaniu zadań bieżących jednostki samorządu terytorialnego.
  • Wspomaga urzędników w prowadzeniu postępowań administracyjnych i przed sądami administracyjnymi.
  • Prezentuje możliwe rozstrzygnięcia kwestii, co do których jest spór w orzecznictwie, dzięki liniom orzeczniczym o tematyce samorządowej.

 

 
  • Pomaga w dostosowaniu się do zmian w prawie, dzięki bogatym opracowaniom w postaci komentarzy praktycznych.
  • Umożliwia wykorzystanie doświadczenia ekspertów - praktyków, dzięki możliwości zadawania pytań z zakresu prawa samorządowego i gwarancji uzyskania odpowiedzi w siedem dni.

 

 

Autorzy


Alicja Plucińska-Filipowicz

wieloletni sędzia Naczelnego Sądu Administracyjnego, wykładowca Uniwersytetu Warszawskiego, autorka wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym o charakterze komentarzowym.

Helena Szewczyk
dr hab. nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Socjalnej Uniwersytetu Śląskiego, radca prawny.

Adam Ostapski 
doktor nauk prawnych w zakresie prawa, członek Samorządowego Kolegium Odwoławczego we Wrocławiu, autor wielu publikacji z zakresu prawa administracyjnego, w tym współautor monografii Akty prawa miejscowego stanowione przez terenowe organy administracji rządowej.


Dominik Kucharski

radca prawny, specjalista w zakresie prawa i postępowania administracyjnego, egzekucji administracyjnej oraz zagadnień dotyczących pomocy społecznej. Reprezentuje podmioty publiczne przed sądami administracyjnymi i cywilnymi.