Pakiet Oświata w Administracji jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Dział Prawny, Zamówienia Publiczne, Księgowość w Administracji, HR lub Kadry, Budownictwo, Ochrona Środowiska, Ochrona Zdrowia. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
oswiata-w-administracji

Zawiera niezbędne informacje związane z reformą oświaty potrzebne JST m.in.:

 

  • Pomaga w prawidłowym przeprowadzaniu postepowań konkursowych dla dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
  • Pomaga w tworzeniu placówek, prowadzeniu oraz sprawowaniu nadzoru nad placówkami oświatowymi.
  • Ułatwia udzielanie i rozliczanie dotacji szkołom, przedszkolom i placówkom niepublicznym na dofinansowanie realizacji zadań szkoły, przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego lub placówki w zakresie kształcenia, wychowania i opieki.
  • Ułatwia organizację dowozu dzieci i młodzieży do szkół, przedszkoli i placówek oświatowych.
  • Usprawnia sprawowanie nadzoru i prowadzenie polityki kadrowej.
 Autorzy


Andrzej Barański 
Radca prawny, wieloletni pracownik Ministerstwa Edukacji Narodowej, praktyk w zakresie przygotowywania rozwiązań legislacyjnych oraz stosowaniu i interpretowaniu przepisów prawa oświatowego. Autor licznych publikacji, w tym m.in. kilku wydań „Komentarza do ustawy Karta Nauczyciela”.

Jan Chojnacki
Specjalista w Wydziale Awansu Zawodowego Nauczycieli Ministerstwa Edukacji Narodowej. Przewodniczący komisji ds. Awansu Zawodowego.Aktualności