Pakiet Ochrona Zdrowia jest jednym z dziewięciu pakietów dostępnych w ramach jednego produktu - LEX Administracja. Pozostałe pakiety to: Urząd i Obywatele, Dział Prawny, Zamówienia Publiczne, Księgowość w Administracji, HR lub Kadry, Budownictwo, Oświata w Administracji, Ochrona Środowiska. Dzięki Pakietom dedykowanym poszczególnym wydziałom LEX Administracja zaspokaja potrzeby całego Urzędu.
 
ochrona-zdrowia
  • Wspiera interpretację zasad finansowania, dotowania i realizacji zadań z zakresu ochrony zdrowia.
  • Pomaga określić przedmiot i zakres kontroli oraz nadzoru samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej przez podmioty tworzące.
  • Wspiera procedurę konkursową na kierownika SP ZOZ-u oraz pomaga przy zawieraniu i rozwiązywaniu umowy z wyłonionym kandydatem.
  • Pomaga w przeprowadzaniu przekształceń publicznych podmiotów leczniczych.
  • Ułatwia w zarządzaniu mieniem publicznych podmiotów leczniczych.

 

 

Autorzy


Adam Bartosiewicz
Doktor nauk prawnych. Prawnik specjalizujący się w prawie podatkowym, ze szczególnym uwzględnieniem problematyki wspólnotowej, oraz karnym skarbowym. Autor i współautor kilkuset prac (komentarzy, monografii, glos i artykułów) z zakresu prawa podatkowego oraz karnego skarbowego.

Dobrawa Biadun
Doktor nauk prawnych, legislator, pracuje w Departamencie Prawnym Ministerstwa Zdrowia.